Zastánci linky, která by z odpadu pomocí tepla z cementárny vyseparovala požadované komodity a biologickou část nabídla ke spálení v cementárenské peci, očekávali, že proces nebude jednoduchý. Museli se popasovat se zdlouhavým vyřizováním povolení vývozu odpadu ukládaného na skládku SONO ke zkoušce v Polsku, nyní mají navíc na stole negativní stanovisko zastupitelstva Čížkovic k navrhované výstavbě linky poblíž místní cementárny.

Obec rozeslala do všech domácností anketní lístky, aby se lidé mohli k dané věci vyjádřit. „Do každé ze zhruba 280 domácností jsme předali po dvou anketních lístcích, vrátilo se nám jich 260, tedy ani ne polovička. Při součtu jsme zjistili, že 74 procent dotázaných nesouhlasí s umístěním třídící linky u cementárny a 54 procent ji nechce ani na jiném místě v jejím okolí. Navrhované umístění linky považuji osobně za dosti nešťastné, protože je v blízkosti rozvojové lokality,“ uvedla místostarostka Čížkovic Andrea Skružná.

Zastupitelé na svém zářijovém jednání vzali výsledek ankety jako podnět k vyslovení nesouhlasu se zahájením změny územního plánu Čížkovice, která by vedla k možnosti stavby třídící linky právě v lokalitě požadované SONO.

Spolek pokračuje s přípravou

Předseda SONO Petr Medáček je rozhodnutím zastupitelstva zklamaný, ale věří, že nakonec se najde řešení. „Mrzí mě, že lidé rozhodují o něčem, aniž by se seznámili s danou problematikou podrobně. Přes počáteční neúspěch neskládáme zbraně a pokračujeme v přípravě projektu, který je v Česku ojedinělý,“ zmínil Medáček.

„Nikdo z nás nechce, aby se životní prostředí v regionu, který zastupujeme, zhoršilo. Bavíme se o odpadu v černých popelnicích, kterého i při sebelepším třídění recyklovatelného odpadu příliš neubude. Tvoří ho totiž ze zhruba 35 procent biologický materiál, který se v domácnosti ani třídit nedá. Podle nás je nejlepší řešení vytřídění na mechanicko-biologické lince a poté energetické využití nejlépe v regionu, kde odpad vznikl. Mrzí mě, že Čížkovičtí ani nemají zájem podívat se do Polska, kde taková linka bez negativního vlivu na životní prostředí už několik let pracuje. Naše nabídka na zájezd stále platí,“ dodal Medáček.

Ve hře jsou tisíce korun, které budou muset domácnosti v budoucnu vynaložit na likvidaci komunálního odpadu. V současné době činí poplatek za uložení tuny komunálního odpadu na skládce SONO Plus 500 korun. Po zákazu ukládání do země se může přiblížit částce 100 euro, která se platí v západní Evropě.

Skupina, která se věnuje vybudování třídící linky v regionu, už dva roky jedná s ministerstvem životního prostředí o možnosti zkušebního vytřídění odpadu přímo z domácností v litoměřickém okrese na lince v polské Ilawě. „V současné době je naše žádost už na polské straně. Pro další postup potřebujeme znát, jaké jsou skutečné poměry jednotlivých složek odpadu svezeného z našeho regionu, ten se totiž výrazně liší region od regionu podle místních poměrů, jako je například velikost municipality, způsob vytápění a podobně,“ doplnil Medáček.