„Několikrát jsem už byla na městském úřadě ohledně skládky, která tu vznikla po povodni 2002. Nikdo ale nepomohl, jen samé sliby.“

Z vyprávění paní Procházkové vyplynulo, že na původně volný prostor měli zahrádkáři na doporučení města po povodni navozit odpad, který bude městem odvezen. „Nestalo se tak. Naopak se skládka zvětšuje, protože lidé tohoto stavu zneužívají a vozí sem načerno své odpady,“ zlobí se lovosická občanka.

Deník se proto rozhodl vypátrat, jak to celé bylo a zda je možná náprava současného stavu.

Město Lovosice tvrdí, že skládka po povodni 2002 byla zlikvidována. „Odpady, které zde umístili občané zasažení povodní, byly již několikrát odvezeny,“ řekl František Budský, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Lovosice. „Současná skládka je činností neznámého pachatele a takto k ní musíme přistupovat.“

Budský dále poznamenal, že město se černou skládkou dosud nezabývalo, neboť o ní nevědělo. „Za dobu své působnosti na odboru jsem neobdržel žádnou žádost občanů o řešení tohoto problému.“

Lokalita, kde se nachází zahrádkářská kolonie, je zajímavá i tím, že není snadné určit, komu které pozemky patří. „Roky jsme platili za pronájem městu. To pak ale přišlo s tím, že pozemek, na kterém je zahrádkářská kolonie, patří Pozemkovému fondu ČR,“ řekla dále Procházková.

Podle katastru nemovitostí vlastní město Lovosice pouze cestu mezi potokem Modla a zahrádkami. „V první fázi bude o problému vyrozuměn vlastník pozemků, což je Pozemkový fond ČR a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace. V případě, že nebude z jejich strany zjednána náprava, budeme postupovat dle zákona o odpadech,“ nastínil řešení ze strany města Budský.

„Překvapuje mě, že se město doteď takto laxně chová. Před třemi lety tu byla ekologická kontrola a ta konstatovala, že kvůli záplavám na břehu potoka Modla nesmí nic být. Vše má být uklizeno,“ podotkla Procházková.

Pozemkový fond ČR dává od skládky ruce pryč a nebude ji řešit. „Provedli jsme na místě kontrolu s tím, že skládka tam skutečně je. Avšak vyskytuje se nikoliv na pozemcích ve správě Pozemkového fondu, ale je umístěna na pozemku p. č. 2881, který je v katastru nemovitostí zapsán na LV č. 4989 – Správa železniční a dopravní cesty,“ konstatoval mluvčí Pozemkového fondu ČR Ivo Vysoudil. „Na odstranění se z výše uvedených důvodů nebudeme podílet.“

Mluvčí SŽDC Pavel Halla telefonicky potvrdil, že pokud se skládka nachází na drážním pozemku, bude odstraněna. „Máme nasmlouvány firmy, které objevené černé skládky likvidují. Je to nekončící proces.“