Důvodem je náhlé snížení počtu tuzemských nosnic i omezení dovezených vajec z Polska. Kvůli nařízení z EU.

„Do konce roku jsme měli 170 tisíc slepic, teď tu máme 100 tisíc,“ vysvětlil ředitel velkochovu nosnic a prodejce vajec v Libotenicích František Novák důvod, proč jejich podnik dodává méně vajec, než obvykle.

Není přitom jediný. Počet nosnic se podle slov ředitele v České republice po novém roce z původního počtu pěti milionů snížil na necelé tři miliony. Šest set tisíc nosnic přitom zmizelo úplně – chovy se zrušily. Vejce, která se dovážela z Polska, navíc v současné době nesplňují standardy. Proto se ve velkém množství jejich dovoz omezil.

Od 1. ledna 2012 platí v celé Evropské unii legislativní opatření, které upravuje klecový chov. Změny se týkají především „komfortu“ slepic, které mají díky obohaceným klecím více životního prostoru. To vše se pozitivním způsobem promítá v produktivitě a menším úhynu nosnic. Pro chovatele nosnic však nebylo jednoduché haly rekonstruovat.

„V loňském roce jsme museli vyskladnit slepice z obohacených klecí. Do těchto již vyhovujících klecí jsme přestěhovali slepice z klecí neobohacených. U zbylých hal musíme nejdříve dokončit rekonstrukci, pak teprve můžeme počet chovu znovu doplnit,“ popsal ředitel.

Rekonstrukce požadované Evropskou unií se větším chovatelům nepodařilo dokončit. „Většina podniků má určitou část zrekonstruovanou, rekonstrukci další části však teprve dokončuje. Je to otázka peněz i dodání technologie,“ informoval František Novák. Současná nedostatková situace na trhu s vejci by se však měla pomalu zlepšovat. Chovy postupně rekonstruují své haly.

Obohacené klece
V obohacených musejí mít slepice větší využitelnou plochu, min. 600cm2, hnízdo, jehož plocha se nezapočítává do využitelné plochy a kde nesmí být drátěná podlaha, dále plochu umožňující obrušování drápů, popeliště a vhodné hřady skýtající nejméně 15 cm na jednu nosnici. (zdroj: wikipedia)


Obohacených klecí se však do haly vejde méně, než klecí původních. Chovy proto musejí řešit buď a nebo – buďto zvětší své haly tak, aby svou kapacitu znovu doplnily, nebo zůstanou na takové kapacitě, kterou jim velikost hal dovolí. Tedy na menší, než je ta původní.

Omezit se musel také dovoz polských vajec. Polsko pokračuje v chovu nosnic v neobohacených klecích. Vejce, která vyprodukuje, tak nesmí prodávat. Podle informací Deníku dovoz z Polska tvoří téměř třetinu vajec prodávaných na českém trhu. „Česká republika produkuje kolem 1,2 miliardy vajec. Z Polska se jich přitom doveze 600 milionů,“ uvedl ředitel.