Z haly drůbežárny vychází hasiči v ochranných oblecích a vynáší ven slepice. „Zůstalo zde okolo 80 tisíc kusů drůbeže, která se musí zlikvidovat. A minimálně stejný počet již uhynulých kadáverů,“ popsala situaci ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy Lenka Hanušová. S likvidací těl i živé drůbeže pomáhají dobrovolní i profesionální hasiči, podílí se na ní i zaměstnanci chovatele. Dohromady se do libotenické drůbežárny sjelo dvanáct jednotek hasičů a příslušníci dvou záchranných útvarů.

Desítky tisíc slepic utratí pomocí oxidu uhličitého v uzavřených kontejnerech, které dodali hasiči. Samotný plyn pak musel zajistit provozovatel drůbežárny, přes svátky jej přivezl z Maďarska. Samotná likvidace slepic a kadáverů probíhá za přísných bezpečnostních opatření. Přímo v areálu je zřízena čistá a špinavá zóna, lidé mířící ze špinavé zóny musí projít přes dekontaminační jednotku hasičů. „Likvidace bude trvat minimálně dva dny,“ doplnila Hanušová.

Všechny utracené i zemřelé slepice následně zamíří ve speciálních kontejnerech do asanačního podniku v Mimoni na Českolipsku, který se tak bude muset vypořádat se stovkami tun materiálu. Kromě samotných slepic bude nutné stejným způsobem zlikvidovat také vejce. Před vánočními svátky jich ve slepičárně bylo přibližně 650 tisíc, tento týden jich je již okolo jednoho milionu. Po likvidaci drůbeže nastoupí dezinfekční firma, která vyčistí celý areál.

Drůbežárna v Libotenicích na Litoměřicku má již několik let slepice ve volném chovu, ale také v klecích. Archivní foto z roku 2020
Veterináři vymezili ochranné pásmo kvůli výskytu ptačí chřipky v Libotenicích

Nákaza ptačí chřipkou se v Libotenicích prokázala těsně před Vánoci, kdy zde uhynulo několik tisíc slepic. „Soukromý veterinární lékař působící v chovu nahlásil ve středu 22. prosince SVS zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal. Inspektoři SVS provedli na místě šetření, přijali předběžná opatření, odebrali vzorky z uhynulých kusů a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze. To následně potvrdilo nákazu ptačí chřipkou H5N1,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Státní veterinární správa zároveň apeluje na chovatele, aby důsledně dodržovali zásady biologické bezpečnosti v chovech. Ředitel ústředí SVS Zbyněk Semerád vyzval chovatele drůbeže a jiného ptactva, aby situaci nepodceňovali a striktně dodržovali zásady biologické bezpečnosti. „Připomínám, že již měsíc platí na území celé České republiky mimořádná veterinární opatření, která omezují venkovní chov drůbeže,“ poznamenal Semerád.