V rozpočtu pro letošní rok počítá město na straně výdajů se sumou přes 106 milionů korun, z toho 30 milionů má pokrýt výstavbu splaškové kanalizace v místní části Poplze. Realizace je však podmíněna přiznáním dotačních prostředků. Město každý den čeká na schválení ministerstvem zemědělství.

Zhruba 3,4 milionu korun město uvolní na přípravu projektové dokumentace dalších plánovaných akcí, jako je cyklostezka Libochovice - Dubany, revitalizace autobusového nádraží a parkoviště či výměna oken a dveří v objektech ZUŠ a kulturního střediska.