Město jako zřizovatel se totiž rozhodlo kvůli nedostatečnému počtu žáků školu od nového školního roku nadále nefinancovat. O radikálním nařízení rozhodli zastupitelé města na svém posledním jednání.

„Od začátku školního roku 2010–2011 se škola potýkala s problémem naplnění minimálního celkového počtu 60 žáků, k 1. září 2010 jich bylo jen 53. Zastupitelstvo města na tento školní rok povolilo výjimku z počtu žáků, protože škola nesplňovala stavy dle školského zákona. Tím se město zavázalo částečně se podílet na mzdových nákladech. Město tudíž neposkytuje finanční prostředky jen na provoz školy, ale částečně i na mzdové náklady zaměstnanců školy,“ vysvětlila situaci starostka Libochovic Jana Holá.

„Všichni jsme doufali, že se podaří naplnit první ročník tak, abychom mohli SOŠ financovat i nadále ve stejném režimu jako před povolenou výjimkou,“ podotkla Holá.

Podle starostky se ale navíc nepodařilo naplnit žáky první ročník. „Zájem má pouze jeden žák, není proto možné první ročník otevřít. Pro město by byl provoz SOŠ za těchto podmínek velice nákladný.“

Podle mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Magdaleny Hanáčkové je rozhodnutí o ukončení vzdělávání na jakékoliv škole výlučnou pravomocí každého zřizovatele. „Tím je v tomto případě město Libochovice, a proto je jakékoliv rozhodnutí naprosto v jeho kompetenci a kraj nemůže zasahovat ani ovlivňovat rozhodnutí samosprávy obce.“

„Samozřejmě město Libochovice se o žáky postará. Proběhla schůzka s rodiči a žáky, bylo přizváno pět ředitelů středních škol z Litoměřic a Roudnice nad Labem se stejným či podobným studijním oborem. Ředitelé své školy prezentovali a nabídli žákům možnost prohlídky škol a odpovídající formu studia,“ řekla libochovická starostka Jana Holá. „Byli jsme ujištěni, že mohou naše žáky bez problémů umístit. Ti naopak mají možnost plynule přejít na jejich školy.“

I krajský úřad slibuje, že se o žáky ve spolupráci s danou školou postará. „V tomto duchu byli informováni ředitelé škol ve spádové lokalitě města a školy s nimi již navázaly kontakty. O budoucnost žáků, ve věci výchovy a vzdělávání, bude postaráno,“ dodala mluvčí kraje Hanáčková.