„Zpoplatněním parkování na náměstí 5. května a u autobusového nádraží dojde k přetížení ulic Dr. Vacka, Revoluční, Turinského a dalšího okolí. Dojde tak k významnému ztížení obslužnosti těchto míst. Pro občany Duban a Poplz, kteří používají parkoviště u autobusového nádraží k odstavení vozidla a přesedají na autobusovou dopravu, bude zpoplatnění parkování znamenat až dvojnásobné náklady na dopravu do zaměstnání či k lékaři. Zpoplatnění parkování na náměstí zkomplikuje osobám s horší pohyblivostí, často důchodcům, přístup k obchodům a službám,“ stojí v petici, pod kterou se podepsala zatím asi stovka lidí.

Patří mezi ně i jeden z organizátorů petice a místní živnostník Jiří Leník, který se domnívá, že na novinku doplatí zejména ti, kteří si potřebují nakoupit nebo se dopravit autobusem do zaměstnání.
„Pokud jde opravdu jen o vyřešení dlouhodobě odstavených vozidel, jak jsem se dozvěděl na radnici, pak by mělo být možné po určitou dobu, například několik hodin, zaparkovat zdarma. Nebo některá místa vyhradit pro krátkodobé stání bez poplatku,“ říká Leník. Organizátoři plánují petici předat na příštím zasedání zastupitelstva města na konci února. 

Starosta města Miroslav Zůna Deníku řekl, že uvažované zpoplatnění parkování má své důvody. „Jsme turisticky hojně navštěvované město a jako jedno z mála takových nemáme parkování vyřešené. Údržba opraveného parkoviště u autobusového nádraží bude město stát také peníze. Proto uvažujeme, vzhledem k současné finanční situaci, částečně krýt náklady na jeho údržbu z peněz vybraných na parkovném,“ uvádí starosta. „Současně chceme umožnit zvýhodněné parkovné ve formě rezidentního parkování nebo celodenního parkování za rozumnou cenu pro místní občany, kteří jsou nuceni za prací dojíždět z autobusového nádraží linkami DSÚK anebo soukromých dopravců," dodává. 

Zámek v Žitenicích
Zámek v Žitenicích chátrá, majitel se případnému prodeji nebrání

Podle něj však město počítá s minimálními částkami, které by řidiči za parkovné platili. Jednalo by se o 5 až 10 korun. „Chystané výběrové řízení na poskytovatele služby, myslím tím instalaci parkovacích automatů a jejich provoz na náměstí 5. května, nám ukáže, jaké budou na straně poskytovatelů podmínky. Musí být výhodné zejména pro město a jeho trvalé obyvatele. Mluvit proto nyní o tom, že parkování bude na náměstí zcela jistě zpoplatněno, zvláště když neznáme podrobnosti nabízených služeb, je prozatím předčasné. Nicméně je na místě o něm uvažovat vzhledem k chystanému zpoplatnění parkování u autobusového nádraží,“ doplňuje starosta. 

Už roky se navíc v Libochovicích hovoří o revitalizaci náměstí. V letošním roce chce město uspořádat veřejné projednávání o jeho budoucí možné podobě. Doplní ji také dotazníkové šetření a anketa mezi místními, kteří mohou sami navrhnout, jak by si podobu náměstí, které sousedí se zámkem, představovali. „Bude to první důležitý krok před samotnou revitalizací. Díky tomu uvidíme, co naši obyvatelé chtějí a jakým stylem se náměstí změní, zda zůstane parkovištěm, nebo místem pro setkávání,“ poznamenává Zůna.

Petici proti placenému parkování chtějí její organizátoři předat na zastupitelstvu města 20. února. Podle starosty se s ní zastupitelé určitě seznámí a projednají. „Zcela jistě se jedná o velmi citlivé téma. Vše nové, a zvláště pokud je zpoplatněné, vyvolává emoce. Naší snahou je, ačkoliv si to signatáři petice asi nemyslí, udržet na náměstí čilý ruch a naopak tak zlepšit prostor pro místní živnostníky. Nicméně jsme za tuto aktivitu vděční. Jedná se o jednu z prvních věcí, která občany města opravdu zajímá a vyjadřují k ní svůj postoj,“ dodává Zůna.