Přestože starostka Jana Holá v únoru tvrdila, že kamery město pořizovat nebude,  od poloviny srpna je všechno jinak. Kamery jsou instalovány na náměstí 5. května a v přilehlých ulicích Dr. Vacka a Riegrova.

„Zastupitelstvo města schválilo kamerový systém, který je umístěn na náměstí 5. května. Jsou tam dvě otočné kamery, dvě stacionární kamery. Dvě otočné kamery jsou na náměstí, jedna stacionární je v ulici Vackova a ta  druhá v ulici Riegrova," sdělil tajemník libochovického městského úřadu Petr Hlavička.

„Tyto kamery jsou pro potřeby městské policie a státní policie. Státní policie má přidělenou adresu na internetový prohlížeč, prostřednictvím kterého se podívá, na co potřebuje. Záběry se snímají 24 hodin a záznamy jsou uloženy 20 dní," vysvětlil Petr Hlavička. „Po této době se to, co bylo nahráno,  smaže nebo uchová. Většinou se to smaže."

Kamery tak doplňují dva městské strážníky, kteří do ulic Libochovic vyšli na jaře. První v květnu, druhý v červnu. Strážníci mají základnu v objektu současné libochovické státní policie, kde po reorganizaci místo klasického obvodního oddělení vznikla jen policejní stanice jako detašované pracoviště obvodního oddělení Lovosice. Městští policisté sedí na stejné chodbě, ale naproti.

Ke kamerovému systému starostka Jana Holá v únoru řekla. „Naši strážníci nebudou vykonávat nonstop službu. Proto nelze na kamery získat dotaci. Navíc je to komplikovaný systém, který je pro naše město nevyhovující."