Starosta Libochovic Miroslav Zůna vysvětlil, že stavba není ještě zkolaudovaná. „Vyskytly se tam některé vady a nedodělky, které brání převzetí staveniště. A nejen ze strany města, ale i ostatních dotčených orgánů, například odboru dopravy a silničního hospodářství v Lovosicích, který se ke stavbě vyjadřuje,“ uvedl Zůna s tím, že dodavatelská firma nyní nedostatky odstraňuje. K převzetí staveniště by ale mělo podle něj dojít v nejbližší době.

Zdroj: DeníkProjekt obnovy autobusového nádraží za přibližně 23 milionů korun, jež město hradilo kompletně ze svého rozpočtu, zahrnul kromě samotné nástupní plochy také sjednocení podloží a jeho nutnou sanaci. Přibyl tu také nový mobiliář v podobě informační tabule, laviček, košů či stojanů na kola. Změn doznalo i parkoviště pro zhruba 80 osobních aut a 10 autobusů. Do budoucna tam bude vyhrazené místo s nabíjecím zařízením pro elektromobily. Vznikly tu nové plochy osázené zelení, které na „autobusáku“ postaveném v 70. letech zcela chyběly.

Odezva místních na novou tvář autobusového nádraží, odkud je autobusy svezou do okolních obcí, Lovosic, Roudnice nebo Prahy, je kladná. „Je to velká změna. Dost to tu prokouklo, oproti tomu starému, které už bylo spíše pro ostudu,“ komentovala proměnu cestující Zdeňka při čekání na jeden z linkových autobusů.

Údolní ulice v Úštěku.
V Úštěku začne rekonstrukce sítí. Práce v Údolní ulici omezí dopravu

Zatímco je největší loňská investice v Libochovicích před kompletním dokončením, město už má na letošní rok naplánované další projekty, které bude financovat ze svého rozpočtu. Týkat se budou rekonstrukce ulice Na rybníce v místní části Poplze a ulice Chelčického v Libochovicích. „Povrch komunikace v ulici Na rybníce tvoří zhutněný recyklát. Nově tam bude asfaltový povrch, chodníky a plochy pro parkování vozů tamních obyvatel. Předpokládané výdaje jsou přibližně 4,5 milionu korun,“ popsal Zůna.

Nového asfaltového povrchu se dočkají i lidé z Chelčického ulice, v místě, kde je nová rodinná zástavba. I tady povrch vozovky tvoří jen zpevněná cesta a místní se tu přes léto potýkali s velkou prašností, při deštích zase s blátem.

„Rozpočet na rekonstrukci této ulice je 11 až 12 milionů korun. Kromě nové silnice tam počítáme s vybudováním chodníků. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která práce provede,“ doplnil Zůna.