Původní odhady bezprostředně po havárii ukazovaly na možnost výměny pouze přetržených vodičů. Během podrobné kontroly však energetici zjistili, že zbylé tři fázové vodiče jsou rovněž poškozeny a je nutná kompletní výměna v poškozeném úseku.

„Úsek je dlouhý 550 m a tvoří ho dva kotevní a dva nosné stožáry. Samotné stožáry poškozeny nebyly." přibližuje Zdeněk Židek, ředitel společnosti OMEXOM GA Energo, která opravu zajišťovala.

Oprava vedení byla technologicky náročná, situaci komplikoval fakt, že část vedení byla v rámci obnovených dodávek elektrické energie stále v provozu. Vzhledem k tomu musel být zvolen speciální, časově náročnější postup. „Práce proběhly v rámci tzv. pohotovostní havarijní služby, kterou pro provozovatele vedení společnost ČEZ dlouhodobě zajišťujeme," uzavřel Židek.