Lesní mateřská škola ponese jméno Hliněnka. Bude příspěvkovou organizací města a Litoměřice ji chtějí otevřít od 1. září letošního roku. Vznik zařízení a zřizovací listinu schválili v minulých dnech tamní zastupitelé.

Lesní školka klade důraz
na celoroční kontakt dětí
s přírodou a udržitelný rozvoj.

„Zázemí lesní mateřinky město vybuduje ve spolupráci se sousední obcí Hlinná v prostoru u discgolfového hřiště na pozemku Hlinné, kde se nachází parkoviště a vede tam i zpevněná příjezdová cesta,“ uvedla Michaela Rozsypalová z odboru komunikace Městského úřadu Litoměřice.

„Kapacita lesní školky bude maximálně 24 míst. Personálně její provoz zajistí tři pedagogičtí pracovníci, přičemž ředitelka či ředitel vzejde z již vyhlášeného výběrového řízení. Zázemí dětem poskytne celoročně obyvatelná jurta, která je vybavena i toaletami,“ popsala Klára Moščicová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.

Náklady na zřízení lesní školky Hliněnka včetně nákupu jurty a dalšího vybavení by neměly přesáhnout 1,5 milionu korun. Technické služby spojené s jejím chodem bude zajišťovat obec Hlinná. „Do budoucna máme ve spolupráci s obcí Hlinná a místními zemědělci v plánu vybudovat cvičný sad i statek, podobně jako v zoo, a posunout možnosti předškolního a školního vzdělávání i tímto směrem. Město stejně tak podporuje i technické vzdělávání dětí,“ poznamenal místostarosta Litoměřic Jiří Adámek.

Dopravou dětí na místo, výší školného či stravováním se bude vedení města ve spolupráci s novým ředitelem či ředitelkou zabývat na základě zkušeností získaných z provozu třídy s lesními prvky, která dosud fungovala při Mateřské škole Sedmikráska.

„Impulsem k založení samostatné lesní školky je nutnost ukončení pronájmu v prostorách skautské základny na Mentaurově, kterou dosud využívá třída s lesními prvky při MŠ Sedmikráska. Základna totiž podle České školní inspekce, která tam v uplynulých měsících prováděla šetření, nesplňuje jako místo vzdělávání potřebné hygienické nároky,“ připomněla Michaela Rozsypalová.

„Z inspekční zprávy vyplynul požadavek na zapsání těchto prostor coby míst předškolního vzdělávání. Náš argument, že místo slouží pouze pro výlety a zázemí má třída s lesními prvky v MŠ Sedmikráska, nebyl přijat. Náklady spojené s rekonstrukcí, tak aby toto místo splňovalo hygienické předpisy kladené na školky, jsou v řádech jednotek milionů korun, navíc jsme zde v pronájmu a investovali bychom takzvaně do cizího,“ vysvětlil už dříve místostarosta Jiří Adámek důvody, proč začalo vedení města hledat cesty, jak tuto rodiči žádanou formu vzdělávání udržet.

Rodiče dětí navštěvujících současnou třídu s lesními prvky na Mentaurově dostanou přednostně nabídku umístit své dítě do Hliněnky. Pokud zájem neprojeví, mají děti své místo v MŠ Sedmikráska.

Zápis k doplnění případných volných míst v Hliněnce se uskuteční v první polovině září.

Na Litoměřicku podobná zařízení chybějí. Podle Asociace lesních MŠ jsou nejbližší certifikované lesní mateřské školy či lesní kluby v Proboštově na Teplicku a ve Veltrusech, Kralupech nad Vltavou a Osinalicích na Mělnicku.

Lesní školky se specializují na vzdělávání v celoročním každodenním kontaktu s přírodou. Důraz kladou na udržitelný rozvoj. Vzdělávání a příroda jsou v tomto přístupu stejně důležité. Cílem pobytu v přírodě je děti vzdělávat a naučit je nejen barvy a počítání, ale také uvědomění si základních podmínek k životu na Zemi reálnou zkušeností s nimi. Lesní školky jsou alternativou k tradičnímu předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí - jurtě, maringotce, chatce. 

Zdroj: Asociace lesních MŠ

Mohlo by vás zajímat: Konec šlapání po silnici. V létě bude cyklostezka za Křešicemi, most i altán

Po vznikající cyklostezce u Křešic provedl reportéry Deníku stavbyvedoucí Roman Cikánek | Video: Deník/Jaroslav Balvín