Její zásluhou mělo dojít k restrukturalizaci nejen oddělení IT, ale celého fungování IT v rámci městského úřadu. „Zasloužila se o realizaci projektů jako spisová služba, rozšíření úřadu o pracoviště Czech Point v nemocnici, umístění elektronické úřední desky tamtéž a nasazení a zpřístupnění Registru smluv. Na svých bedrech měla i přechod úřadu na Microsoft Office 365 včetně rozsáhlého školení a podpory pro všechny zaměstnance. Postarala se o elektronickou distribuci mzdových lístků. Zajistila provoz Technologického centra města. Pod jejím vedením udělalo město a jeho IT nikoli pár kroků, ale skok,“ stálo v nominaci.

V prvním ročníku této soutěže v roce 2016 byl oceněn tajemník Milan Čigáš za projekt „Potřebuji si vyřídit“ na webu města.