Martin Businský je v litoměřickém okrese a nejen tu známý hlavně jako lektor čínské formy cvičení s názvem čchi-kung. O podstatě cvičení a tom jak tělu prospívá, ale také o jeho cestách do kolébky čchi-kungu v Číně, mluvil v rozhovoru pro Týdeník Litoměřicko.

Jste lektorem čínského cvičení čchi-kung. Co vás k tomu přivedlo?
Prvně jsem o čchi-kungu četl v časopise v roce 1992, kdy jsem jako malý toto umění obdivoval. Později jsem si objednal knížku a několik cviků vyzkoušel. Po přibližně patnácti letech jsem se procházel po Sulejovicích s bratrem a ten mi řekl, že čchi-kung je opravdu dobré, v té době ho již osm let praktikoval. Neměl jsem důvod mu nedůvěřovat a zapsal jsem se do prvního kurzu.

V čem čchi-kung spočívá?
Pomocí jednoduchých pohybů a postupů kultivuje člověka. Využívá pohybů i takzvaných statických pozic, tedy i koncentrační cvičení. Posiluje nejen celé tělo, ale i ducha. Z časového hlediska se více věnuji pohybovému čchi-kungu. To se ale postupem času může změnit. V současné době se zaměřuji především na udržení celého pohybového aparátu v dobré kondici, zejména na hrudní a bederní oblast. Dále pak na posílení tří základních procesů, kterými jsou dýchání, trávení a vylučování. Jejich podporování nám pomáhá lépe se soustředit, uvolnit se, usínat a celkově zlepšuje pocit vitality.

Jak moc je jiné, než třeba různé formy aerobního cvičení?
Cvičíme ještě jemněji než aerobně. Tepová frekvence může být na úrovni přirozené chůze. Snažíme se, aby relaxační složka byla důležitější než složka výkonová, necvičíme na výkon. Při takovémto pohybu proudí v těle přiměřeně živiny a nevzniká stresové prostředí, nehrozí ani například prohloubení hypermobility. Vyhýbáme se extrémům.

V letech 2017 a 2018 jste navštívil kolébku čchi-kungu v Číně. Co jste si z pobytu odnesl?
Poprvé jsem letěl sám a bylo to velmi obohacující, podruhé jsme společně s bratrem zorganizovali skupinu více než dvaceti Čechů. Během první návštěvy jsem se rozhodl, že čchi-kung budu vyučovat. Tak se i stalo. Donesl jsem si také úctu k místu a naučil jsem se i přes velký ruch, který v Číně je, najít okamžiky klidu. Shaolin je pro mě místo kultivace těla i ducha.

Pro koho je čchi-kung určeno? Je nějak limitováno například věkem?
Čchi-kung je jemné cvičení a není tedy limitováno věkem. Důležité je mít chuť cvičit a zároveň vědět, že je potřeba o své zdraví pečovat. S takovýmto úmyslem dosáhnete skvělých výsledků v každém věku. Mezi mé žáky patří i senioři.

Mnoho lidí tvrdí, že jim praktikování čchi-kung pomohlo překonat zdravotní potíže. Můžete to potvrdit ze svých zkušeností?
Osobně mám odmala stranovou nerovnost, která mi působí od patnácti let problémy. V pětadvaceti letech už to bylo tak, že jakmile jsem se chvíli hýbal jinak, než jsem byl zvyklý, rozbolela mě bedra na půl roku i déle. Po naučení se a přibližně tříměsíčním praktikování sestavy na záda mi problémy vymizely. Tuto sestavu nyní také vyučuji. Zkušeností druhých je nespočetně.

Vizualizace plánovaného justičního areálu v Ústí nad Labem, který se objevil i v Národním investičním plánu. Tento projekt se přitom chystá už dlouhou dobu.
Babišův Národní investiční plán: V kraji spolkne nejvíc železnice

Co na to říkají lékaři?
Na kurzy chodí i lékaři, zatím jsem se nesetkal s nekonstruktivním postojem. Čchi-kung je velmi jemný a po jeho vyzkoušení si člověk sám udělá obrázek, tedy i lékař. Jedním z mých přátel, se kterým cvičím již několik let, je právě rehabilitační lékař.

Pravidelné kurzy vedete v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem. Jaký je v těchto městech zájem ze strany veřejnosti?
O pravidelné cvičení je větší zájem v Roudnici nad Labem než v Litoměřicích. Přikládám to ke skutečnosti, že v Roudnici se cvičí delší dobu, tedy o něm lidé více ví. Tímto zdravím všechny studenty do Litoměřic a Roudnice (smích). Zájem se i v Litoměřicích pozvolna zvedá.

Kromě zmíněných pravidelných kurzů pořádáte i jednorázové kurzy. Jsou vhodné i pro začátečníky?
Kurzy, které najdete u mě na stránkách, jsou určeny pro širokou veřejnost, ty pokročilejší tam nenajdete. Na ně posílám pozvánku zvlášť.

Kolik takových kurzů do roka stihnete?
Celkem i s pokročilými kurzy to bude 10 až 15 kurzů do roka. V létě pořádám i pobytový kurz.

Kdy a kde se budou konat nejbližší?
Nejblíže je teď Praha, v únoru se bude cvičit výše zmiňovaná sestava na záda. V květnu před odletem do Číny bude také jeden termín na Litoměřicku. Zatím jsem nestanovil datum.

Ke konci ledna budete v Lovosicích pořádat festival ČÍNA FEST. Co tam návštěvníkům nabídnete?
Jedná se o festival zdraví, cvičení čchi-kung a tradiční čínské medicíny. Zde se budeme věnovat čínskému pojetí pohybu pro zdraví a dotkneme se i základů tradiční čínské medicíny, masážím Tuina a návštěvám Číny z již výše zmiňovaného Shaolinu.

Jedná se o první ročník. Počítáte s tím, že se bude konat každoročně?
Festival začíná přímo na nový čínský rok 25. ledna 2020, a vzhledem k tomu, že je to i začátek dvanáctiletého cyklu (v Číně dělí znamení dle let, nikoliv dle měsíců), byl bych rád, kdyby tento celý cyklus Čína Fest probíhal každoročně. Nyní zbývá ještě pár volných míst a na příští rok určitě mohou lidé počítat s dalším ročníkem festivalu.

Martin Businský
• Martin Businský (34 let) bydlí v Sulejovicích. Jeho koníčky jsou cestování, turistika, pohyb a osobní rozvoj.
• O čínské formě cvičení čchi-kung se poprvé dozvěděl už jako malý. Po několika letech ho začal také praktikovat.
• Během první návštěvy kolébky čchi-kungu v Číně se rozhodl, že bude cvičení učit i ostatní. Jeho kurzy navštěvují lidé v Roudnici nad Labem a v Litoměřicích.

Zlatý erb, soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Soutěž Zlatý erb přijímá přihlášky. Vybírají se nejlepší stránky a služby obcí