Už několik týdnů má litoměřická nemocnice zřízenou speciální stanici, kde lékaři a sestry pečují o pacienty s potvrzeným onemocněním covid-19. Do první linie v boji s koronavirem nastupují zdravotníci oblečení do speciálních ochranných obleků a vybavení dalšími nezbytnými pomůckami. Práce za těchto podmínek je extrémně náročná. Personál se proto na 24hodinových směnách střídá ve zhruba tříhodinových intervalech. Ve čtvrtek 30. dubna na tomto oddělení leželo celkem pět pacientů.

Fotoreportér Deníku Karel Pech si na vlastní kůži vyzkoušel, byť jen na několik desítek minut, jaké to je pohybovat se v ochranném obleku přímo v prostorách, kde se nakažení pacienti léčí.

„Není to nic příjemného a ani pohodlného a sestřičky a lékaři takto musí strávit bez možnosti se napít nebo si odskočit na toaletu tři hodiny, než je vystřídá další směna,“ shrnul nelehkou práci zdravotníků. Vyčleněné pracoviště umístěné v prostorách jednoho z interních oddělení pojmenované „INT I. Co“, je rozdělené na dvě oddělené neprůchozí části. Mluvčí nemocnice Naděžda Křečková popsala, že v jedné části jsou hospitalizováni pacienti s covid-19 a druhá část slouží pro zajištění provozu. Nachází se tam sesterna či pracovna lékaře.

Litoměřická rodačka Markéta Malecová v Ugandě.
Markéta Malecová: Zdravotnictví drží v Ugandě nad vodou neziskovky

„Personál z obou částí není v přímém kontaktu. Komunikace je zajištěna pouze bezdrátovými telefony. Stejně tak nejsou ve vzájemném kontaktu pacienti, žádný z nich neopouští po dobu hospitalizace pokoj,“ vysvětlila Křečková s tím, že vždy před opuštěním části pro pacienty projde každý pracovník ve speciálně vyčleněné místnosti předepsaným dekontaminačním procesem.

Teprve poté může přejít do takzvané „čisté“ části. Systému stanice jsou přizpůsobeny také počty pracovníků na směně. „Je nutné zdůraznit, že nikdo z tohoto oddělení, tedy ani z jedné části, neopustí po celou službu pracoviště. To znamená, že nechodí po chodbách, nejezdí výtahy a ani nechodí do jídelny zaměstnanců,“ dodala mluvčí nemocnice.

Přísná hygienická opatření platí na stanici rovněž pro pracovníky úklidu a údržby. I oni tam vstupují vybavení ochrannými obleky a pomůckami a před opuštěním jednotky musí projít předepsanou dekontaminací v určených prostorách, které jsou v části východu. „Nemůže se tak stát, že by jakákoli osoba opustila stanici v obleku, ve kterém se pohybovala mezi hospitalizovanými pacienty a šířila tak nákazu ve společných prostorách nemocnice,“ doplnila Křečková.

K vyčlenění samostatného pracoviště pro pacienty s podezřením či s prokázaným onemocněním covid-19 přistoupila nemocnice v Litoměřicích už na konci března.

Ředitel nemocnice Radek Lončák tehdy informoval, že na stanici je k dispozici 13 kyslíkových lůžek napojených na centrální rozvod kyslíku nemocnice. Dalších 16 lůžek je připraveno na doléčení infikovaných pacientů už bez potřeby napojení na rozvod kyslíku. „V případě nutnosti je nemocnice schopna zabezpečit také pacienty připojené na umělou plicní ventilaci. A to v maximálním počtu čtyř lůžek,“ dodal Lončák.

Veřejné zastupitelstvo v Křešicích na Litoměřicku se konalo ve čtvrtek v podvečer na místním hřišti poblíž řeky Labe.
FOTO: Zastupitelé Křešic na Litoměřicku zasedali u Labe