Vybudovat ho tam chce společnost VIAD delta, která areál získala v dražbě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových loni na podzim.

Jednatelé společnosti Jan Mojžíš a Kamil Staněk přiblížili, že v objektu se počítá také s denním stacionářem. Ten by měl primárně sloužit lidem z okolí. „Připravujeme také zázemí pro nového obvodního lékaře a další služby,“ poznamenal Mojžíš s tím, že předpokládané zahájení přestavby je naplánované na příští rok. Na konci roku 2022 by zařízení mělo být uvedeno do provozu.

„Na stávající historickou budovu, která bude renovována a zachována v původním architektonickém stavu, naváže nové třípodlažní seniorské centrum. Stávající přístavba je v současné době po technické stránce nevyhovující. Centru bude dominovat původní parčík s altánkem a vzrostlou zelení přiléhající k Švagrovského ulici,“ popsal Mojžíš.

V Úštěku se slavnostně rozdávalo vysvědčení. První ročník a devátá třída dostaly vysvědčení v areálu místního hradu
FOTO: Prvňáci a deváťáci z úštěcké školy dostali vysvědčení na nádvoří hradu

Právě podoba nové přístavby byla předmětem jednání zástupců společnosti s okolními obyvateli během přípravy studie projektu. „S ohledem na připomínky ze stran sousedů jsme se rozhodli snížit celkovou výšku primární polyfunkční budovy a nerealizovat druhou samostatnou budovu se seniorskými apartmány. Zachováme stávající parčík tedy tak, jak jsou lidé zvyklí,“ vysvětlil Mojžíš.

Kapacita celého domova by měla být dohromady asi 150 lůžek. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé zařízení, bude pobyt v něm zpoplatněný.

Bývalá budova LDN v Roudnici nad Labem opět ožijeZdroj: archiv VIAD delta

„Klienti budou moci čerpat na tyto služby příspěvek z ministerstva práce a sociálních věcí a některé úkony budou hrazeny pojišťovnou. Budeme také usilovat o přidělení krajské dotace, která by se promítla i do nižší ceny pro občany. Přesnou cenu za lůžko však nemůžeme s přesností říci, ale měla by reflektovat kvalitu služeb a zároveň finanční možnosti klientů či jejich rodin,“ objasnil Kamil Staněk.

Provoz zařízení přinese Roudnici nad Labem mimo jiné i nové pracovní příležitosti. Do dvousměnného provozu společnost plánuje přijmout až osmdesát zaměstnanců. „Již nyní se soustředíme na vyhledávání vhodných kandidátů na klíčové pracovní pozice z oblasti sociálních služeb, zdravotních sester, pečovatelů či kuchařů,“ doplnil Staněk.

Zámek Ploskovice.
Další nevšední prohlídky na zámku v Ploskovicích oživí krásku a netvora

Záměr výstavby tohoto sociálního zařízení podpořili v memorandu i roudničtí zastupitelé, kteří ho schválili na posledním zasedání. Starosta Roudnice nad Labem František Padělek uvedl, že město se v memorandu k ničemu nezavázalo.

„Je jasným pozitivním krokem ze strany investora, který na jeho základě bude s vedením města konzultovat rozpracovanou studii až do fáze finálního projektu,“ řekl Padělek. Dodal, že město bude mít možnost navrhovat a prosazovat do projektu požadavky obyvatel a eliminovat tak případné nežádoucí jevy, ke kterým by mohlo docházet v případě, že se do komunikace s městem investor nezapojí a vypracuje projekt bez lokální spolupráce.