Ocelový most přes Labe v Roudnici nad Labem letos slaví 110 let od svého dokončení. V letech 2021 a 2022 nejspíš projde rekonstrukcí, což lidem značně zkomplikuje cestu do města a opačným směrem. První informace k zamyšlené stavbě hovořily o úplné uzávěře nejen pro dopravu, ale i pro chodce a cyklisty.

Obecní úřad ve Vědomicích proto inicioval žádost, aby investor, kterým je Ústecký kraj, posoudil možnost výstavby závěsné lávky na konstrukci mostu. Sloužila by chodcům a cyklistům nejen v době rekonstrukce, ale i po jejím skončení a přispěla tak ke zvýšení jejich bezpečnosti. K návrhu Vědomických se připojilo sedm měst a 16 obcí a svým podpisem ji podpořilo dalších zhruba tisíc osob. Uspěli jen částečně.

Výstavba lávky je nereálná

Krajský úřad se žádostí zabýval a požádal o odborné stanovisko generálního projektanta. Zpracovatel projektové dokumentace provedl posouzení konstrukce mostu a ostatních možností a konstatoval, že vybudování závěsné lávky s sebou nese tolik problémů, že ji lze řadit do roviny teoretické.

„Pokud bychom o závěsné lávce uvažovali, pak pouze na levé straně mostu, pro její uložení však nelze využít jeho spodní stavbu. Museli by se vytvořit nové podesty, což samo o sobě už není příliš reálné. Pro kotvení konstrukce lávky trvalé by bylo třeba posílit hlavní ocelovou nosnou konstrukci dalšími 144 prvky,“ stojí v dopisu, který poslal krajský úřad dotčeným městům a obcím.

„Vybrané svislice bychom museli zesílit výrazným způsobem či spíše vyměnit, což je opět prakticky nereálné. Výhody této konstrukce by bylo možné využít až po ukončení celého procesu, což je minimálně osm měsíců absolutní výluky dopravy. Další komplikace by se musely řešit v místech sestupu z lávky,“ uvádí dopis. K vysvětlení stanoviska kraj svolal i schůzku.

„Protože u uvedené varianty, která je technicky a finančně náročná, bychom se dopravě pěších přívozem nevyhnuli, byl projektantem prověřen možný postup rekonstrukce mostu a ve zpracovávané projektové dokumentaci se navrhuje rozdělení na etapy a rozpracování postupu výstavby tak, aby bylo pěším a cyklistům umožněno projít přes most po celou dobu provádění stavebních prací. Projektant ještě jednou prověří možnost vybudování oddělení chodců od vozovky takovým způsobem, aby tato konstrukce zmenšovala průchozí šířku rekonstrukcí upravených chodníků na mostě co možná nejméně,“ říká vedoucí krajského investičního odboru Pavla Svítilová.

Deníkem oslovení starostové považují vyjednání v současnosti navrhované varianty zajištění užívání roudnického mostu chodci i cyklisty po dobu trvání jeho oprav za úspěch. „Zřízení přívozu jsme nepovažovali za odpovídající řešení situace. Projektantem zdůvodněnou nereálnost výstavby lávky pro pěší však chápeme. V tuto chvílí je naší prioritou, aby do projektu byly přinejmenším zahrnuty prvky jasně oddělující chodce a cyklisty od motoristů a byla tak zajištěna jejich bezpečnost, která je na mostě dlouhodobě nedostačující. Autobusová doprava by při rekonstrukci měla být nastavena tak, aby cestující mohli přes most vždy přejít a stihnout navazující spoj,“ reaguje roudnický starosta František Padělek.

„Výstavba lávky by jednou provždy mohla vyřešit bezpečnost cyklistů a chodců, kteří most využívají. Proto jsme za tuto variantu tolik bojovali. Nicméně i to, že bude most po celou dobu rekonstrukce otevřen pro chodce a cyklisty je pro nás řešením. Další věcí, kterou jsme před půl rokem zdůrazňovali, bylo oddělení chodníku od silnice, to jsme na poslední schůzce znovu připomínali,“ dodává starostka Vědomic Jana Salcmanová.