Nový ředitel hasičů v územním odboru Litoměřice Boleslav Lang žije v Novém Boru a na ředitelské židli dosud neseděl. Seznamuje se tak s novou funkcí, ale i s regionem. Jak se s další výzvou ve svém životě chystá vypořádat? Čtěte v rozhovoru.

Co vás vedlo k tomu přihlásit se do výběrového řízení na pozici ředitele hasičů na Litoměřicku?

Informaci o volném místě ředitele jsem určitým způsobem vnímal jako hozenou rukavici, výzvu k dalšímu uplatnění zkušeností, které snad už nějaké mám. Lákalo mě, že se budu moci podílet na chodu územního odboru trochu jiným způsobem nežli dosud.

Přicházíte z České Lípy. Měl jste do té doby, než jste sem nastoupil, o hasičích v okrese nějaké informace?

Samozřejmě, byť jen útržkovité. Je třeba říci, že v řízení chodu jednotlivých organizací hasičů jsou nepatrné rozdíly nejen mezi kraji, ale i mezi okresy jednoho kraje. Každé území má svá specifika. Liberecký kraj je komornější, poloviční než Ústecký, má celkem 9 požárních stanic. Ústecký kraj jich má 21, přičemž Litoměřice jsou s 5 stanicemi největším okresem. Není to tedy snadné a s mými předešlými pozicemi to nelze srovnávat. Dost lidí chce slyšet, kde je to lepší, ale každý územní odbor má takovou míru rozhodování a sebeřízení, že je nelze porovnávat. Všude jsou pro i proti.

Mezníky v kariéře Boleslava LangaOd roku 1996 – hasič, hasič strojník na požární stanici v České Kamenici
Od roku 2002 – operační důstojník v Děčíně, později vedoucí operačního střediska
Od roku 2006 – velitel stanice v České Kamenici
Od roku 2007 – velitel stanice ve Varnsdorfu
Od roku 2010 – vedoucí pracoviště IZS a služeb v České Lípě
Od února 2015 – ředitel ÚO Litoměřice

Přišel jste s nějakou představou, jak jste na tom nyní po zhruba měsíci a půl ve funkci?

Stále se seznamuji. Dělám práci, kterou jsem dosud nedělal, i když jsem se učil od ředitele v České Lípě, který se mnou jako se svým zástupcem úzce spolupracoval. Navíc jsou zde jistá specifika okresu, o kterých jsem mluvil. Seznamuji se s problematikou územního odboru, jednotkami dobrovolných hasičů, obecnou požární ochranou území, problematikou povodní, chemického průmyslu. Pozoruji, jak to tu chodí. Hodně věcí konzultuji s kolegy, kteří mi vycházejí vstříc.

Jak to seznamování probíhá konkrétně? Jezdíte na místa, nebo vás zatím zaměstnává práce v kanceláři?

Obojí, rozhodně ale jezdím do terénu. Byl jsem přítomen dvěma bezpečnostním radám ORP, což je vcelku důležitý moment v seznámení se a v jednání s úřady. Nyní se seznamuji se starosty měst a obcí, kde máme jednotky, profesionální i dobrovolné. Cest mě čeká mnoho, později i do ostatních obcí. Ten měsíc byl zatím opravdu hodně krátký a rychle utekl. Navštívil jsem ale již všechny směny na našich stanicích. Rovněž jsem se věnoval lovosické požární stanici, a to jak na místě stavby, tak seznámení se s projektovou dokumentací. V kanceláři trávím čas mimo jiné i studiem krajských interních předpisů.

Už jste se seznámil s litoměřickým starostou, zřejmě ale budete v kontaktu i s místostarostou Grundem, kterého jste ve funkci nahradil. Už vám stihl předat nějaké cenné rady?

Navštívili jsme se, to ano. Vyptával jsem se na chod územního odboru, zajímali mě lidé. Bylo to příjemné setkání. Já se teprve učím být ředitelem. Obecně se dá říct, že jsou situace, jejichž řešení je srozumitelné a logické, nad jinými se pozastavím a nechám si je vysvětlit. Žádné dramatické změny ale určitě nechystám. Myslím, že řízení územního odboru panem Grundem bylo zvládnuté na vysoké úrovni a já mám na co navazovat.

Spoustu lidí bude zajímat, jestli chystáte personální změny, například i v souvislosti s výstavbou nové stanice v Lovosicích.

Přijímat bohužel nebudeme. Spoustu lidí to asi zajímá, to je pravda, každopádně stanice v Lovosicích, i když teď ještě nestojí, je již personálně na 100 % zabezpečená. Nechystám ani propouštění ani nabírání. Doplnění početních stavů bude probíhat pouze za lidi, kteří by například sami odešli.

Boleslav Lang

V jaké fázi je výstavba lovosické požární stanice?

Poslední den v červnu bychom měli kolaudovat. Nepředpokládám ale, že se hned v červenci zabydlíme. Snaze urychlit fungování nové stanice bude ovšem věnováno maximální úsilí. Důležitým aspektem je i fakt, že lovosická směna bude od dubna přes den sloužit v prostorách v areálu Lovochemie. Stěhování souvisí s uzavírkou Tyršova mostu v Litoměřicích. Dopravní situace ve městě, kudy povede objížďka, nebude pro vozidla záchranných složek příznivá, proto jsem vyjednal a zvolil tuto variantu. Tímto chci vedení Lovochemie poděkovat za ochotu, neboť sami plánují rekonstrukci zázemí podnikových hasičů. Náš pobyt v chemičce je domluvený zhruba do konce srpna. Přes léto by se hasiči měli přesunout na novou stanici, včetně techniky a materiálu.

Jak vnímáte spolupráci profesionálních hasičů s dobrovolnými jednotkami?

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) si zaslouží velkou podporu. Věřím, že všichni zainteresovaní si dobře uvědomují, že bez vzájemné spolupráce profesionálů a „dobráků" by systém fungovat nemohl.

Těsnou spolupráci mezi jednotkami profesionálů a dobrovolných hasičů určitě vyžadují například povodně. Máte s nimi nějaké zkušenosti?

Z Děčínska i z Českolipska určitě. Nejen z roku 2002, kdy jsem pracoval na operačním středisku a řídil nasazování jednotek, ale i z let následujících, kdy nám příroda ukázala, co dokáže. Na Děčínsku voda ale zpravidla rychle přišla a rychle odešla. Obdobné to bylo i na Českolipsku. Vím, že na Litoměřicku povodně probíhají jinak, dlouho se například čerpalo. Takže i rozdíly krajiny způsobují odlišné požadavky na naši práci. Na Českokamenicku jsme povodně také zažívali vcelku pravidelně. Bez spolupráce s dobrovolnými jednotkami a jejich obětavého nasazení si záchranné, ale i následné likvidační práce neumím představit.

A co spolky působící v oblasti požární ochrany?

Je potřeba si uvědomit, že se jedná o neziskové občanské organizace. Ať už se jmenují jakkoliv. Největší v republice je zřejmě Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale je zde i Česká hasičská jednota, Hasiči Česká republika, Moravská hasičská jednota a další. Musím říct, že mě překvapilo, jak velkou podporu tyto spolky v kraji mají. Oceňuji, že se věnují dětem, pořádají soutěže. Díky jejich výchově pak starostové obcí, na jejichž bedrech úkol zabezpečit požární ochranu obce leží, nemají tak velké problémy při náboru členů pro JSDHO. V mnoha obcích je vše samozřejmě provázané a JSDHO a konkrétní spolek se člensky kryjí. Je ale nutné pochopit, že zde je rozdíl.

Několikrát jsme narazili na to, že je důležité mít místní znalost a oblast dobře znát. Už jste měl čas vyrazit do okolí?

Zatím spíše při plnění konkrétních služebních úkolů. Na samostatný „výlet za poznáním" zatím nebyl čas. Jsem z Nového Boru, do práce dojíždím okolo 45 minut. Oblast kolem Úštěku a Kravař až k Liběšicím trochu znám, druhá strana Litoměřicka je pro mě zatím neznámá. Určitě mám v plánu sednout do auta a s vhodným průvodcem celý okres projet. Osvojit si místní znalost ale není nic jednoduchého, to už vím z Českolipska. Tohle všechno je ještě přede mnou, já si to uvědomuji a jsem na to připraven.