Tým, který čítá přibližně čtyřicet pracovníků, vede od loňského roku primář Jiří Kozelka. V rozhovoru hovoří například o tom, jak se v období vrcholících vln epidemie covidu v laboratořích dařilo zpracovávat velké množství vzorků z PCR testů nebo o tom, jaká onemocnění v současné době vyšetřují nejčastěji. „V minulosti jsme u jednoho z hodnocených vzorků zachytili plasmodium, což je původce malárie,“ říká primář, který se před nedávnem stal členem Vědecké rady společnosti Krajská zdravotní, jež litoměřickou nemocnici provozuje.

Co vše se na oddělení klinických laboratoří provádí?
Naše oddělení je rozděleno na úsek biochemie a hematologie, který se zabývá vyšetřením vzorků krve, moči, mozkomíšního moku a jiného biologického materiálu. Analýzy provádíme nejen pro pacienty všech oddělení litoměřické nemocnice, ale také pro pacienty praktických a odborných lékařů z Litoměřic a okolí. Úsek klinické mikrobiologie zase provádí kompletní mikrobiologickou diagnostiku bakteriologickou, serologicko-virologickou, mykologickou a parazitologickou, taktéž pro potřeby nemocnice a okolních lékařů.

Na zdejším pracovišti vyhodnocujete i PCR testy na covid, které se provádí v nemocničním odběrovém centru. Jak se vám při silných vlnách koronaviru dařilo práci stihnout?
V době, kdy covid přicházel, se vzorky částečně zasílaly i do jiných laboratoří. Ve chvíli, kdy se tlak na tato pracoviště a jejich kapacity začal zvyšovat, nám tyto laboratoře nechtěly už další vzorky brát. Proto bylo nutné omezit kapacitu odběrového místa nemocnice, aby naše laboratoř byla schopna vyhodnotit testy v nějakém rozumném čase.

Jaký byl nejvyšší počet vzorků na covid, který jste za den v laboratoři zpracovali?
To nejvyšší číslo dosáhlo zhruba dvou set zpracovaných vzorků za den. V takových případech bylo nutné práci pečlivě synchronizovat, aby z dopoledne odebraných vzorků byly výsledky k dispozici ve stejný den odpoledne.

Covid je už několik měsíců na ústupu. Kolik PCR testů v současné době denně průměrně vyhodnotíte a jaké onemocnění nyní v laboratoři převládá?
PCR testů nyní hodnotíme maximálně do deseti denně. Nejvíce asi v poslední době provádíme vyšetření související s infekcemi dýchacích cest.

Kromě vzorků od lidských pacientů hodnotíte v laboratořích i veterinární vzorky.
Ano, několika veterinářům z okolí zpracováváme vzorky, především od psů nebo koček. Občas se nám tu vyskytne i kůň. O jaké nemoci se v případě zvířecí klientely jedná, přesně nevíme. Veterinární medicína je od té lidské odlišná a interpretace laboratorních výsledků je na veterináři. My jako laboratoř pouze veterinářům poskytneme výsledky, ale už nevíme, jaké jsou fyziologické meze.

Kolik vzorků denně laboratoř zpracuje?
Na úseku biochemie a hematologie je to přibližně šest set vzorků denně. Na úseku mikrobiologie pak zhruba 28 tisíc zpracovaných vzorků za rok.

Je hodnocení vzorků spíše rutinou, nebo vás tu občas něco "překvapí"?
Provádíme spíše běžné věci, tedy onemocnění, která se v populaci běžně vyskytují. V minulosti jsme tu však u jednoho z hodnocených vzorků ve spolupráci s doktorem Grajcarem zachytili plasmodium, což je původce malárie.

Pracují laboranti v nějakých ochranných prostředcích?
Při zpracovávání vzorků na PCR se pracuje ve speciálním boxu, který je odvětrávaný, aby nedošlo k rozptylu toho infekčního materiálu. U běžných vzorků na úseku biochemie a hematologie, kde je většina v uzavřeném systému, jsou samozřejmostí rukavice. Na úseku mikrobiologie se navíc při práci s vysoce infekčními materiály pracuje v ochranném hazard-boxu. Pracoviště jsou po ukončení práce vysvícena UV lampami.