Objevil jste se u nakládání obřích transformátorů na loď v Lovosicích. Proč?
Ten náklad čekal na možnost dopravy z přístavu, tedy na vodu, čtyři měsíce. Splavnost Labe u nás závisí na desetikilometrovém úseku a to je špatně. Proto se jako poslanec snažím tlačit jakékoli aktivity, které povedou k rozhodnutí o splavnosti. Tento proces teď představuje takovou zákopovou válku, která bohužel přetrvává už léta. Aktuálně se věnuji tomu, aby konečně prošla česko-německá smlouva, která deklaruje, že obě strany mají na splavnosti Labe zájem. Schválením smlouvy ale ještě neřešíme způsob splavnění, jen deklarujeme náš skutečný zájem akceptovat, že Labe je tisícikilometrovou vodní cestou. Mimochodem tato smlouva je také dokladem důvěryhodnosti našeho státu vůči našemu sousedovi a největšímu ekonomickému partnerovi.

Česko i Německo se na splavnosti přece dohodly už před dvěma roky, v čem je tedy problém?
Senát a prezident už tu smlouvu ratifikovali, ale zbývá ratifikace v poslanecké sněmovně. Sněmovní tisk dosud nebyl zařazen na konkrétní schůzi, protože s tím dosud nesouhlasil jeden z koaličních partnerů. Vláda si kdysi řekla, že tento bod bude projednaný, až k němu bude koaliční shoda. Teď to k ní konečně směřuje.

Je to tak, že splavnění kritického úseku Labe se fakticky rovná postavení plavebního stupně Děčín?
Neříkám, že musí být plavební stupeň Děčín, odborníci můžou přijít i s jiným technickým řešením. Nejdál je ale diskuze právě o tomto jezu, jehož podoba včetně navržených kompenzačních opatření je výsledkem dlouholeté práce odborníků. A já vidím, že jedna strana státu říká, potřebujeme vodní dopravu, toto řešení je správné a předkládá k tomu za velké peníze zpracovávané materiály, studie a projekty. A druhá strana státu donekonečna říká, toto řešení je nepřijatelné, vynakládá na to opět miliony, ale neříká, které řešení je správné. Myslím si, že se to bohužel dostalo už mimo odbornou úroveň na úroveň osobní.

Překládka tří těžkých transformátorů na lodě v přístavu v Prosmykách na Litoměřicku.
FOTO, VIDEO: Extrémně těžké transformátory přistály na lodi v Lovosicích

Vy chcete co – jez v Děčíně, nebo něco jiného?
To, jak jez na návrhu zapadá do krajiny, se mi líbí. Ale nejsem odborník. Jen chci, aby si obě dvě skupiny odborníků sedly k jednomu stolu a neválčily spolu, ale snažily se najít správné technické řešení splavnění toho kritického úseku Labe. Možná je na místě do přípravy nejlepšího řešení zapojit třeba i někoho jiného, nezatíženého minulostí, než stávající dlouholeté skupiny expertů.

Není ale problém ve splavnosti Labe především klima a čím dál víc suchých roků?
Klima je samozřejmě problém. Ale tam, kde plavební stupně máme, je Labe splavné. Má tu výhodu, že se do něj potoky, říčkami a řekami stéká celá republika. Přesto to brzdí desetikilometrový úsek od Děčína do Ústí. Je sice potřeba řešit ještě Přelouč, ale do Chvaletic se po Labi dá plout téměř celý rok, tam ta voda nevysychá. Pomáhá, že máme spoustu vodních děl na Vltavě, Labi a dalších řekách, které můžou pouštět vodu, jak potřebujeme.

Dokáže jedno nově postavené vodní dílo Labe splavnit?
Nemusíme být splavní všech 365 dní v roce. Stačí mít takové splavnění, které vytvoří podmínky pro zajištění ekonomických zájmů a třeba také surovinové a energetické bezpečnosti. Splavnění Labe má dopad i na konkurenceschopnost našeho průmyslu, jestli tu vůbec nějaký zůstane. Některý je vyloženě závislý na vodní dopravě. To se ukázalo třeba na těch transformátorech, čekajících 4 měsíce v Lovosicích. Také naše jaderné elektrárny budou potřebovat technologické celky, které se nedají přepravit jinak než po vodě. Mám bohužel informace i o firmách, které díky nemožnosti přepravovat do Evropy technologické celky a objemnější výrobky po vodě přesouvají svou výrobu z Čech do jiných zemích. Všechny tyto argumenty jsou podle mého klíčové pro pochopení, že naším obecným zájmem, který prospěje všem, je najít kompromis mezi zájmy ekonomiky, dopravy a životního prostředí. A už nepokračovat v nesmyslné a nákladné „zákopové válce“.

Vánoční strom. Ilustrační snímek
Podpořte svého favorita ve finále ankety o nejkrásnější vánoční strom Deníku

Jakou roli v tom všem máte vy?
Za mě považuji za splnění své mise, když se podaří najít společný zájem na hledání řešení mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí, přičemž obě budou vládou zaúkolována tím, aby každé splnilo svůj „domácí úkol“. Tedy ministerstvo dopravy našlo citlivé a funkční technické řešení splavnění a ministerstvo životního prostředí našlo řešení, jak kompenzovat újmu na životním prostředí v místě stavby nějakého vodního díla. Přičemž si neodpustím malou poznámku, že současná lokace plánovaného vodního díla se nachází v urbanizovaném území města Děčína. A to v jeho části, která je již nyní dotčena řadou infrastrukturních a dopravních staveb. A podle mého názoru by tomuto území mohla stavba vodního díla spíše prospět než uškodit.