Zhruba na 55 milionů korun, které poputují ze Státního fondu dopravní infrastruktury, vyjde plánované přístaviště malých plavidel a stání pro osobní lodní dopravu u přívozu v Malých Žernosekách.

Podle informací ŘVC umožní přístaviště kolmé stání pro 18 sportovních a rekreačních plavidel do délky dvaceti metrů. Devadesát metrů dlouhé plovoucí molo spojené s břehem dvěma lávkami má být situováno napravo od stávajícího přívozu v nově zbudovaném obdélníkovém zálivu.

Pozemky u břehu pro stavbu ŘVC poskytla obec Malé Žernoseky, které se na budování budou částečně podílet. Podle starosty Petra Lišky se projekt, který má mimo jiné přispět e zvýšení úrovně cestovního ruchu v oblasti, připravuje už řadu let a nyní směřuje do finále. „Podstatná část je investicí Ředitelství vodních cest, my jako obec na ni navážeme například veřejným osvětlením, stavbou parkoviště a přeložkou části cyklostezky,“ popsal Liška.

Vinař Zdeněk Vybíral.
Je nádherné si ráno namazat chleba s máslem a dát si na něj pinot, říká vinař

Pro krátkodobé stání osobní lodní dopravy, například výletních parníků, bude sloužit plovoucí můstek tvořený ocelovou konstrukcí, který bude spojen s břehem ocelovou lávkou o šířce dva metry, tak aby cestující mohli z lodě vystoupit. Umístěný bude nalevo od přívozu, který i po dokončení projektu zůstane zachován.

Součástí investice v Malých Žernosekách je i stavba provozní budovy se zázemím obsluhy přístaviště, skladem, technologickou místností a sociálním zařízením. Počítá se také s rampou pro spouštění lodí a se sloupky pro odběr elektřiny a vody. Zahájit samotnou realizace plánuje ŘVC příští rok v červnu, přičemž s jejím ukončením počítá do poloviny roku 2023.

Jak připomněl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů, bylo v rámci rozvoje osobní a rekreační plavby na Labi v severních Čechách v uplynulých letech zprovozněno několik přístavišť, například v Ústí nad Labem, Dolních Zálezlech, Lovosicích nebo v Libotenicích.

Denisa Grimmová s kolegou na představení snímku Myši patří do nebe na litoměřickém filmovém festivalu.
Středohoří mě velmi inspirovalo, říká autorka oceňovaného filmu Denisa Grimmová

„Kromě již realizované stavby přístaviště v Děčíně chceme v letošním roce zahájit práce na dalších čtyřech přístavištích v Ústí nad Labem - Brné, Roudnici nad Labem, Štětí a v Litoměřicích. Není nám lhostejná situace ohledně možnosti tankování pohonných hmot a odběru odpadů a tak bychom rádi v příštím roce zahájili stavbu servisního centra v Roudnici nad Labem,“ uvedl Fojtů.

V Litoměřicích se přístaviště poblíž Lodního náměstí dočká modernizace a rozšíření. Práce za zhruba 37 milionů budou spočívat v odstranění stávajícího mola na pravém břehu řeky při ústí do Labe v Mlýnském rameni pro malá plavidla a ve vybudování nového o délce bezmála 58 metrů. Kotvit tu bude moci až 14 lodí do délky 12 metrů. Osazeno bude novým osvětlením a umožní i odběr elektrické energie a pitné vody. Úpravami projde také Přístaviště osobní lodní dopravy na Lodním náměstí. Jedna ze dvou nynějších nástupních ploch bude snížená od 0,75 metru, tak aby zde mohli vystupovat i cestující z menších výletních lodí. Hotovo má být příští rok v lednu.

Přístaviště s možností krátkodobého až střednědobého stání až pro malá plavidla vybavené přípojkami na elektřinu a vodu hodlá Ředitelství vodních cest vybudovat také ve Štětí nebo Roudnici nad Labem.

Archeologové u Dušníků nedaleko hory Říp odhalili zachovalou mohylu z doby asi 3800 let př. n. l. Tento týden se s jejich výzkumem mohla seznámit i široká veřejnost.
Archeologové objevili na Podřipsku pravěkou mohylu s hrobem významného dítěte

Plánům na rozšiřování sítě veřejných přístavišť i stání pro osobní lodní fandí také majitel a zkušený kapitán unikátní solární lodi Miroslav Cink, který často vyráží na své lodi Sunriver z Píšťan na Litoměřicku na plavby Evropou. Rozdíl mezi sítí přístavišť a jejich vybaveností je podle něj v České republice oproti například Německu markantní a naše země má v tomto směru co dohánět.

„Je to povzbuzení, kdy se po letech začaly peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury věnovat také na podporu lodní dopravy a nejen na dálnice a železnice. Snad se tímto blýská na lepší časy,“ doufá Cink s tím, že ruku v ruce by s tím mělo jít také vyřešení splavnosti Labe od ústeckého Střekova k hranicím i pro nákladní lodě.