V areálu se nejen staví, trénuje a závodí. K životu se připravuje projekt Labská akademie veslování, který je realizován díky programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce.

Jako první se s ním seznámí mladí veslaři a trenéři při sobotní Mezinárodní litoměřické regatě. Projekt je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve třech věkových skupinách od pěti do 18 let.

„Už na počátku vzniku Labe arény jsme diskutovali o tom, že vznikající areály by si zasloužily, aby měly partnera ve sportovních třídách. V té době byli v Račicích na soustředění závodníci a funkcionáři Saského veslařského svazu a z jednání vznikla základní myšlenka pro založení akademie. Hlavním cílem není výkonnost mladých sportovců za každou cenu, ale rozvoj dovedností účastníků, načerpání nových poznatků pro jejich trenéry, a to propojením čtyř navzájem provázaných oblastí neformální role sportu ve výchově dětí a mládeže, všestranného pohybového rozvoje, veslování a zdravotního pohledu. V současné době se dokončuje metodika," vysvětlil Michal Kurfirst, ředitel Labe arény.

V praxi půjde také o překonávání jazykových bariér například pořádáním dvojjazyčných tréninků. Labe aréna spolupracuje ve Štětí se ZŠ Ostrovní, jedná o spolupráci i se ZŠ Školní a s VOŠ a SOŠ obalové techniky, kde by do tří let mohly vzniknout sportovní třídy.