Svědčí o tom i výsledek nedávné exkurze po německých geotermálních vrtech, elektrárnách a podnicích zabývajících se výrobou a technologiemi souvisejícími s geotermální energií. Podnikli ji místostarosta Litoměřic Jiří Landa a vedoucí projektového oddělení městského úřadu Dana Svobodová.

V Německu navštívili místa, kde stavba geotermální elektrárny finišuje, ale i města, kde již úspěšně funguje. „Například v Erdingu je geotermální teplárnou vytápěno sedm tisíc domácností. Vybudován zde byl i největší aquapark v Evropě. Dva vrty, jeden injekční a druhý čerpací, dosahují hloubky 2 200 metrů, což je zhruba stejně jako již vyhloubený průzkumný vrt v Litoměřicích,“ uvedl místostarosta Landa.

Odskočili si i do Francie

Vlastníkem geotermální elektrárny v Erdingu, jejíž obrat dosahuje tří milionů eur ročně, je město. Zástupci litoměřické radnice, kteří exkurzi uskutečnili na pozvání Slovensko-německé obchodné a priemyselné komory, zavítali i do nedalekého francouzského města Soultz.

close zoom_in „Zde při stavbě geotermální elektrárny došlo stimulací k otevření trhlin, které přivedly termální vodu. Ta nyní tvoří 70 procent objemu cirkulující vody,“ poukázal na zajímavost, se kterou se seznámil, Jiří Landa.

„Smyslem čtyřdenní exkurze bylo nasbírat kromě zkušeností i kontakty na firmy, které již mají v této oblasti bohaté zkušenosti a mohly by se přihlásit do výběrového řízení na dodavatele stavby geotermální teplárny v Litoměřicích,“ dodala Dana Svobodová.

Projekt stavby geotermální teplárny v Litoměřicích se dostává do finále. Žádost o evropskou dotaci hodlá město na Ministerstvo životního prostředí ČR podat během příštího měsíce.

Po teplárně i elektrárna

Projekt geotermální elektrárny, jehož realizace by občanům Litoměřic měla přinést stálou cenu za stoprocentně ekologickou energií, je v České republice unikátní a svého druhu pilotní. Litoměřičtí na něm začali pracovat již před sedmi lety.

„Již několik let pracujeme na zlepšování životního prostředí ve městě, snažíme se maximálně využívat obnovitelné zdroje energie. Již nyní využíváme řadu solárníc panelů a pracujeme na přípravě projektů využívajících další zdroje, například biomasu. Geotermální elektrárny je však tím největším a pro nás nejzásadnějším projektem,“ uvedl Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic.

Podle propočtů by nová teplárna měla mít při teplotě zhruba 178 stupňů Celsia výkon 50 megawattů, což pokryje téměř celou spotřebu litoměřických domácností a firem vytápěných z centrálního zdroje. Výkon elektrárny, která by měla být vybudována následně, dosáhne zhruba pěti megawattů.

Eva Břeňová