Jednalo se o podmínku hygieniků. Ti spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které je hlavním investorem rekonstrukce mostu, na základě výsledků poté zhodnotí zátěž objízdné trasy vedené přes okružní křižovatku na Vojtěšském náměstí a dále ulicí Na Valech.

Na třech místech

„Měříme na třech místech, v ulici Na Valech, v Mrázově ulici a za hřbitovem. Výsledky následně předáme ŘSD, které je objednatelem měření, a to jej pak se svým komentářem zase předá Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje," uvedl majitel firmy Revita Engineering, která měření prováděla, Libor Brož.

Současně také poznamenal, že vzhledem k tomu, jak pomalu auta po objízdné trase jezdí, překročení limitů nepředpokládá.