Po většině délky ulice jsou na chodníku prováděny výkopové práce, které měly dle dopravního inspektorátu Policie ČR být hotové do konce minulého měsíce. Situace je ovšem taková, že chodník je stále rozkopaný a kvůli nesprávnému označení výkopů zde nastávají desítky nebezpečných dopravních situací, když zmatení chodci chaoticky vbíhají do vozovky.

„Z naší strany bylo vyhověno žádosti o dočasnou změnu dopravního značení z důvodu výkopových prací, kterou jsme přijali a schválili s platností značení do 31. října 2016," uvedl Jaromír Galia, šéf litoměřického dopravního inspektorátu.

„Nyní je několik dní po termínu a stavba stále probíhá. Značky nejsou absolutně dodržené a navíc není na stavbu vydáno rozhodnutí, které ustanovuje dobu stavby, jak to má vypadat, kudy mají chodit chodci atp. Nemají nic," doplnil Galia.

Stavba je podle dopravního inspektorátu tedy nelegální, dopravní značení není v těchto dnech inspektorátem schválené a úřad na výzvy datovou schránkou nereaguje. „Jako majetkový správce dohlížíme pouze na to, aby byla stavba prováděna technicky správně. Od nás mají povolení platné do 30. listopadu," uvedla Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství se Deníku také zatím získat nepodařilo. Podél chodníku, na kterém probíhají práce, jsou hromady vykopané zeminy, které řidičům znesnadňují průjezd, a chodcům tak kvůli absenci cedule o přecházení na druhou stranu nezbývá nic jiného než vkročit do vozovky.

„Nabývám dojmu, že tyto záležitosti ve městě nikdo nekontroluje, jen se tiše čeká, až se to dodělá, je to zoufalství," podotkl šéf inspektorátu, kterého znepokojuje každodenní dopravní chaos v této ulici.