Zájem o ně má Sbor Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích, který na místě plánuje postavit svou novou modlitebnu. Po kritických ohlasech z řad veřejnosti se vedení města ovšem rozhodlo bod z programu jednání zastupitelstva stáhnout.

„Domluvili jsme se tak, že se v pondělí sejdeme s panem Němečkem, správcem sboru, a poté v nejbližších týdnech sezveme občany na veřejnou diskuzi," řekl starosta města Milan Dian.

Se záměrem baptistů totiž nesouhlasí někteří obyvatelé Holoubkova. Podle informací Deníku se na vchodech tamních domů před Velikonocemi objevily vylepené vizualizace možné podoby stavby s výzvou, zda budou lidé opět mlčet. Milan Němeček ovšem už dříve vyvrátil, že by takto nový sborový dům měl ve finále vypadat.

Záměr zveřejnění prodeje částí pozemků u bývalé výměníkové stanice přesto nedoporučil ani finanční výbor města. „Holoubkov se rozrůstá, budeme mít Nový Holoubkov, kde budou žít další rodiny. A už teď víme, že kapacita stávajících školek ve městě je nedostačující. Proto jsem toho názoru, aby se město těchto pozemků nezbavovalo a nevzdávalo se tak možnosti na nich do budoucna postavit třeba novou školku," uvedla předsedkyně finančního výboru Monika Zemanová.

Z řad veřejnosti či sboru baptistů na zasedání zastupitelů nikdo nevystoupil.