První písemná zmínka z Úštěka dokládají osídlení již v 10. až 13. století. Po obchodních cestách putovalo zboží oběma směry mezi Litoměřicemi a Lužicí. Pro město se stalo důležité 14. století, v němž Úštěk významnější postavení. „V této době páni z Michalovic začali ves Úštěk přetvářet v město a současně mu dali městská práva," píše se na městském webu.

Podle historických záznamů se Úštěk stal městem v roce 1361. Dne 28. července 1980 prohlášen za městskou památkovou rezervaci.