Tedy i myslivců, proto je už řadu let doplněna o okresní přehlídku mysliveckých trofejí.

I ta byla letos velmi dobře obsazena – myslivecká sdružení ji obeslala téměř tisícem exponátů. Laická veřejnost, především pak děti, si mohla prohlédnout i velmi dobře vypreparovaná zvířata.

Výstavu už poosmadvacáté pořádala Českomoravská myslivecká jednota a Okresní myslivecký spolek Litoměřice spolu s městskými úřady v Litoměřicích, Roudnici n. L. a Lovosicích.

Kvalita trofejí, tudíž i lovné zvěře, se opět zlepšila, čemuž odpovídají zjištěné hodnoty.

„Návštěvníci mohli mezi exponáty spatřit i nejsilnější trofeje zvěře ulovené v našem okrese. U mufloních beranů byly dvě trofeje ohodnoceny zlatými medailemi, a to od Petra Lísky a Jana Stanislavského z honitby Dlouhý vrch, zlato získala i trofej lišky Romana Čapka z honitby Velký Újezd, zbraně černé zvěře Ivo Opravila z honitby Český granát Podsedice a trofej daňka Miroslava Balšánka z honitby Žitenice. Pět bronzových medailí získaly trofeje srnčí – nejsilnější byla ulovena v honitbě Brozany. Raritou loňské sezony v podmínkách litoměřického okresu byl úlovek jelena, který se do honitby Snědovice pravděpodobně zatoulal z Českolipska,“ shrnula Alena Vojáčková z odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice.

Václav Sedlák