Vedení Litoměřic se na nákup nemovitostí v kasárnách sice chystá v rozpočtu na příští rok vyčlenit 15,5 milionu korun, do svého majetku chce ale administrativní a ubytovací budovu a pět garážových budov.

„Zájem o nemovitosti v horní části kasáren zatím nemáme. Pokud by se kupec znovu nenašel a cena šla dolů, dalo by se o tom uvažovat. V tuto chvíli je pro město ale nutný odkup budov, které jsou uprostřed areálu, tak, abychom do vlastnictví získali ucelený prostor," řekl Deníku místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

HORNÍ ČÁST KASÁREN je podruhé na prodej, a to za minimální cenu 26 milionů. Své nabídky mohou zájemci na ÚZSVM zasílat do 7. ledna.

Cena 15 a půl milionu korun je podle něj pro město příznivá. „Rozdílní vlastníci uvnitř areálu by do budoucna mohli být problém. Takto budeme moci studii, jak kasárna využít, dovést do 2. etapy," dodal Krejza.

O návrhu rozpočtu na rok 2016 mají zastupitelé jednat ve čtvrtek od 16 hodin v sále litoměřického hradu. Součástí programu veřejného jednání je rovněž bezúplatný převod tělocvičny s koupelnou a dalších staveb v areálu do vlastnictví města. V červnu tyto nemovitosti jako nepotřebný majetek státu přešly z Ministerstva obrany na ÚZSVM.

BUDOVU s koupelnou a navazující tělocvičnou město získá včetně konstrukce na košíkovou, žebřin nebo bazénu pro hloubkový ponor.

„Tělocvična donedávna fungovala a bude znovu sloužit sportovcům. Zájem o ní bude a zprovozněná by mohla být už v řádu několika týdnů, řekněme v únoru. Tedy pokud nenarazíme na nějaký závažnější problém, který by otevření bránil," informoval místostarosta.

Bývalá kasárnaKteré nemovitosti v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem chce město od ÚZSVM odkoupit a které dostane zadarmo?

NÁKUP: administrativní a ubytovací budova sestávající ze tří budov, cihlové garáže a pozemek pod výdejnou PHM (cena: 15,4 milionu korun)

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD: tělocvična a koupelna (účetní hodnota 3,5 milionu korun), sklady, přístřešky ESO, trafostanice, strážní věž, administrativní budova, sklad a výdejna PHM (v hodnotě téměř 7 milionů korun)

Město se ve smlouvě zaváže, že převedené budovy bude po dobu dalších dvaceti let využívat k podpoře veřejné sportovní a kulturní činnosti. Nesmí je pronajímat ani využívat ke komerčním účelům.

Hlavní funkcí dnes převážně opuštěného areálu bývalých kasáren má být do budoucna bydlení. Litoměřice zde plánují vybudovat samostatnou městskou čtvrť.

ADMINISTRATIVNÍ a ubytovací budovu, složenou ze tří budov, město plánuje od ÚZSVM koupit za necelé 4 miliony korun.