Pomník Josifa Vissarionoviče Stalina byl slavnostně odhalen v neděli 20. června 1954 pod záštitou vlády Československé republiky a velvyslanectví Sovětského svazu. Za československou vládu se zúčastnil náměstek ministra národní obrany generálporučík Čeněk Hruška a sovětské velvyslanectví zastupoval jeho druhý tajemník M. G. Omelčenko.

Od položení základního kamene k odhalení sochy uplynuly čtyři roky. První plány uvažovaly o výstavbě pomníku pod Mostnou horou v místě, kde stával památník padlým v první světové válce, bylo to však daleko od centra města. Volba tedy nakonec padla na Jiráskovy sady, nejstarší litoměřický park.

Dobový tisk psal, že „Úprava staveniště pomníku před Jiráskovými sady si vyžádala přes 20 000 brigádnických hodin. Pomáhali dělníci ze závodů a ostatní pracující, příslušníci naší armády a žáci škol, jejichž zásluhou bylo také sebráno dostatečné množství barevných kovů, potřebných k odlití pomníku.“

Socha byla vysoká 3,6 metru, těžká přibližně tunu a odlita byla z bronzu v Závodech umělecké kovovýroby v Praze. Celkový rozpočet na pořízení pomníku tehdy dosáhl na neuvěřitelných 1 124 000 Kčs. Litoměřický pomník byl údajně první Stalinovou sochou v severočeském kraji.

V Jiráskových sadech stála necelých devět let do 4. února 1963, kdy byla jako jedna z posledních v Československu odstraněna z veřejného prostranství. Stalinova socha pak byla přemístěna do terezínské Malé pevnosti, kde stála na jednom dvorku před vchodem do litoměřického okresního archivu, který tam tehdy sídlil. Odtud byla v 80. letech přesunuta na výstaviště Zahrada Čech a v prosinci 1989 do areálu technických služeb města Litoměřice.

Dlouho se nevědělo jak se sochou naložit. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude socha prodána a získané finanční prostředky byly použity na odlití sochy Karla Hynka Máchy, která dnes stojí pod Mostnou horou.

"Zastupitelé rozhodli, že bude prodána za nejvyšší nabídku 180 tisíc korun. Díky tomu budeme mít téměř všechny peníze na plastiku básníka," uvedla v roce 2010 mluvčí Litoměřic Eva Břeňová.

A pokud by však o dvoumetrovou sochu Stalina z roku 1953 nebyl zájem, čekal ji neslavný osud. "Necháme ho odvézt do výkupny sběrných surovin," vysvětloval tehdejší litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.

Nakonec o sochu projevili zájem čtyři kupci a ještě v roce 2010 byla prodána za cenu 172 000 Kč soukromé osobě z Plzně. Poté se litoměřická socha Stalina dostala do rukou sběratele z Rakouska, který ji nyní nabízí k prodeji přes aukční portál eBay. Vyvolávací cena Stalinovy sochy je 119 000 dolarů.

„Tato socha z bronzu je v perfektním stavu, překonala destruktivitu podobných soch po otevření hranic v roce 1989. Tato socha pochází původně z České republiky, Litoměřic, kde ji před mnoha lety oficiálně vydražili!“ uvádí prodejce s nickem mexxx1982 v inzerátu. „Je pravděpodobně jedním z posledních originálů v tak bezvadném stavu na soukromém trhu,“ dodává obchodník.