Litoměřická radnice tak zahájila projekt EPC (poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem) spočívající v realizaci energeticky úsporných opatření v městských objektech.

Celkem se úpravy dotknou třinácti objektů, přičemž krytý plavecký bazén přichází na řadu jako jeden z prvních. „Kromě každoroční běžné údržby, do níž jsme letos zahrnuli i výměnu podhledů v koupelnách, části původních oken za tepelně izolované apod., dochází ke kompletní výměně vzduchotechniky, osvětlení bazénů a modernizaci filtrace. Nově bude systém vytápění centrálně řízený a regulovaný," charakterizoval úpravy vedoucí bazénu Ladislav Beneš. Plavecký bazén, který dle hrubých odhadů navštíví ročně 130 tisíc lidí, bude veřejnosti poprvé přístupný 1. září.

Do projektu EPC je zahrnuto dalších 12 objektů, jako jsou základní a mateřské školy, dům kultury, dům s pečovatelskou službou, centrální školní jídelna apod.

„Na daných budovách postupně budou rekonstruovány zdroje tepla, regulovány topné větve, nahrazena oběhová čerpadla, osazeny termostatické ventily, rekonstruována osvětlení, izolovány rozvody tepla a podobně. V budovách městského úřadu je v plánu komplexní renovace kotelen, na zimním stadionu a bazénu stavba nových trafostanic, které umožní odběr nemalého množství elektřiny ve výhodnějších tarifech vysokého napětí," vyjmenoval opatření zahrnutá do projektu EPC energetický manažer města Jaroslav Klusák.

Metoda EPC má dva základní přínosy. Tím prvním je fakt, že investiční náklady jsou hrazeny firmou, která projekt realizuje. Z rozpočtu města tak byla financována pouze část přípravné fáze podpořená dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu. Druhým přínosem je skutečnost, že firma realizující energeticky úsporná opatření garantuje dosažení úspor energie v objektech města a nese za ně plnou odpovědnost, což je smluvně garantováno.

„Město Litoměřice uzavřelo smlouvu na základě výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s firmou AB Facility. Zaručená úspora má během smlouvy platné deset let, dosáhnout 54,4 milionu korun," upřesnil místostarosta Karel Krejza.

Eva Břeňová