„Bohužel pro nás byl přednostně řešen havarijní stav na Lounsku. Kontrolou místa provedenou minulý týden zástupci ŘSD zjistili, že vzhledem k rozměrnosti komunikace Na Kocandě na realizaci akce již nezbudou finance,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích Ivo Perna.

Stavbu přitom prosazuje již čtvrtým rokem, protože ji považuje za důležitou, nikoli však z hlediska plynulosti dopravy. Domnívá se totiž, že výrazným způsobem zvýší bezpečí chodců, kteří například u octárny přecházející silnici jen s velkými obtížemi. Tvar křižovatky s tzv. „ostrůvky“ měl v kritických místech umožnit jejich bezpečný přechod.

Do konce roku proto dojde pouze k pokládce nového asfaltového koberce mezi kruhovými křižovatkami Na Kocandě a u Agipu. „Montáž kruhového objezdu ale nevzdáme. Pokusíme se ji prosadit v příštím roce,“ slibuje vedoucí Perna.

Autor: Eva Břeňová