O plánech informovala Veronika Říhová z chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic. „Pro přestavbu úrovňové křižovatky silnic číslo I/15 a III/00817 jsou už vydána potřebná stavební povolení. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedla Veronika Říhová s tím, že důvodem přestavby je řada dopravních nehod způsobených nerespektováním pravidel silničního provozu. Místo totiž svádí řidiče k rychlé jízdě a tedy i k možnému přehlédnutí hrozícího nebezpečí.

Jen v předešlých dvou letech tu dopravní policisté evidují přibližně dvě desítky dopravních nehod, některých i vážných. „Po změně tvaru křižovatky předpokládáme zvýšení bezpečnosti, jelikož by mělo dojít k žádoucímu zpomalení vozidel při zachování plynulosti dopravy,“ doplnila Říhová.

Po dobu stavby dálnice D8 už přitom U Kapličky provizorní okružní křižovatka byla. Sloužila jako dočasné řešení kvůli většímu dopravnímu zatížení, neboť tu vedly objízdné trasy.

Už řadu let se jedná také o výstavbě kruhové křižovatky v místě křížení silnice I/15 s ulicí Terezínská, místními označovaném jako U Jatek. Stejně jako U Kapličky představuje bezpečnostní riziko a je místem častých dopravních nehod. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic by zde měla přestavba začít v příštím roce. 

V nejbližších dnech se stavbaři v Lovosicích objeví také ve Vančurově ulici, která se nachází poblíž vlakové zastávky Lovosice město. Severočeská vodárenská společnost (SVS) tam totiž bude rekonstruovat dožilý vodovod a popraskanou kanalizaci. Současně má na místě probíhat také výměna plynovodu a následně obnova povrchů. Jak popsal mluvčí SVS Mario Böhme, litinový vodovod, který se v ulici nachází, je z roku 1937.

„Řad je už dožilý a s narůstajícím počtem poruch. V těsném souběhu s vodovodem je uložena kanalizace, kterou tvoří betonové potrubí. Stoka byla postavena v roce 1910. Některé úseky nebylo možné prohlédnout kamerou kvůli četným kavernám. V prohlédnutých úsecích ale kamera prokázala korozi materiálu nad padesát procent, chemické narušení stoky, praskliny, rozlomení stoky a chybějící části,“ přiblížil špatný stav kanalizace Mario Böhme. Rekonstrukcí projde 240 metrů vodovodu a 204 metrů kanalizace.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny. Jedná se o úsek se začátkem v ulici Dlouhá a s ukončením na konci ulice Vančurova. Před samotnou rekonstrukcí kanalizace musí být vymístěn plynovod z trasy rekonstruované kanalizace „Stavba by měla být hotová do konce ledna příštího roku,“ doplnil Mario Böhme.