Pro stavbu jsou vydána všechna potřebná stavební povolení. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Důvodem realizace je řada dopravních nehod, způsobených nerespektováním pravidel silničního provozu. Po změně tvaru křižovatky se předpokládá zvýšení bezpečnosti.

V Česku se právě z tohoto důvodu kruhové objezdy rozšiřují již od konce 20. století.