Čtrnáct výklenkových kaplí s jednotlivými zastaveními, které zobrazují události spojené s ukřižováním Ježíše Krista, lemují cestu na 398 metrů vysoký kopec už od vesnice. Na vrcholu stojí dvě totožné věžovité kaple, pojmenované Nalezení a Povýšení svatého Kříže. Uprostřed mezi nimi se nachází nižší podélná kaple Božího hrobu. Silueta Kalvárie je výraznou dominantou Úštěcka a díky krásnému výhledu do širokého okolí je vrchol hojně vyhledáván i turisty.

Poutní areál byl vystavěn na samém počátku 18. století. Po druhé světové válce začala památka chátrat a zarůstat. To se změnilo až v roce 2005, kdy se jí ujala Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Tomuto sdružení se podařilo ve spolupráci s turistickým oddílem TOM Hrušovany a TOM Bobři Úštěk okolí kapliček vyčistit a nadchnout široké okolí pro záchranu objektu.

Maso - zpracování masa - ilustrační foto
Grilovačky i vaření výrazně podraží. Ceny masa letí v Ústeckém kraji nahoru

Kromě sponzorských darů, výtěžků ze sbírek a benefičních koncertů se finančně na záchraně památky podílelo mimo jiné i ministerstvo kultury, Ústecký kraj nebo Státní zemědělský intervenční fond.

Výjevy deskových maleb do výklenkových kaplí čtrnácti zastavení křížové cesty se podařilo obnovit v roce 2011. Autorem obrazů vytvořených podle dobových analogií je akademický malíř Radomil Klouza.

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události

1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Pouť na křížové cestě vykonávají římskokatoličtí křesťané nejčastěji v postní době a na Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a zpěvu.
Zdroj: wikipedia.org