„Jsou to jednoduché počty – velká nezaměstnanost, drogová problematika, alkohol. S tím vším kriminalita úzce souvisí. Není ještě konec roku, ale z našich přestupkových statistik vyplývá, že za letošek dojde jednoznačně k navýšení," upozornil  strážník pověřený vedením Městské policie Štětí Zdeněk Cuchý.

„Kriminalita je spojená s problematikou se sociálně vyloučenými občany. Je to problém číslo jedna," potvrdil starosta města Tomáš Ryšánek.

Nepořádek ve městě, problém drobných krádeží, vykrádání zahrádek a drogy, to všechno je se sociálně vyloučenými občany spojené. Město se proti těmto „aktivitám" snaží bojovat. Připravuje i nová opatření.

„Máme čtyři zaměstnance prevence kriminality. Občané je vnímají pozitivně, centrum města se jednoznačně zklidnilo. Na třech lidech, Romech, je komunikace s romskou komunitou, což se velmi osvědčilo. „Bílého" policistu, který je napomene, totiž většinou Romové berou jako „rasistu". Od policisty Roma si domluvit nechají. Čtvrtý člověk má za úkol komunikaci s problematickou mládeží," přiblížil starosta Ryšánek.

Ten dodal, že město také využívá služeb agentury pro sociální začlenění, která bude působit v sociálně vyloučených oblastech. Kvůli prevenci kriminality funguje ještě ve Štětí klub mládeže, který má problematickou mládež stáhnout z ulice a zabavit. Do města dojíždějí také terénní pracovníci z K-centra pro drogově závislé z oblastního spolku Červeného kříže. Těm se podařilo ulice města alespoň částečně vyčistit od použitých injekčních stříkaček.

„Drogová problematika se neustále prohlubuje. Narůstá počet produkce i konzumace drog, kde jsme kromě prevence bezbranní. Postih je na státní policii. Co se však týče veřejného pořádku, díky působení preventivních skupin se v tomto směru situace zlepšila," usoudil starosta.

Co lze dělat dál? „Vždy je nějaká možnost. Město teď rekonstruuje kamerový systém, který tak bude moci využívat i Policie ČR. Ta ho dosud k dispozici neměla," uvedl Cuchý a dodal: „Problém však není možné úspěšně vyřešit bez iniciativy od samotných občanů. Ti by měli sdělit, kde je konkrétní zádrhel a co s ním lze dělat. Občané by si měli více všímat svého okolí. Mnohdy se zásadní záležitosti dozvídáme se zpožděním, protože se jednoduše bojí, že když je oznámí, dotyčný se pomstí. Chybí také zpětná vazba od občanů ze sociálně vyloučených oblastí. Ti by se měli účastnit diskusí a pomoci nám věc řešit konstruktivně."