Napravit to mohou ve středu 31. srpna, kdy se v 10.30 hodin uskuteční na místním hřbitově vzpomínkový akt u příležitosti 180 let od jeho úmrtí. Po krátké vzpomínce se účastníci vydají k budově školy, na které je umístěna buditelova pamětní deska.

Vincenc Zahradník (1790-1836) patří k nejvýraznějším a nejpodnětnějším osobnostem první fáze českého národního obrození.

Svou smířlivou, tolerantní povahou, vědeckým a literárním dílem i názory na výchovu a zacházení s dětmi, je příkladem i pro současnost. Jeho život je spjat s naším regionem. Studoval v Litoměřicích, kde byl vysvěcen na kněze a působil v teologickém semináři. Deset let působil v Zubrnicích, šest let v Křešicích jako venkovský farář. Zemřel v Ořešácích při tyfové epidemii, kde je také pohřben. Filosofickým odkazem Vincence Zahradníka je výzva k rozmnožování obecného blaha. Lidským odkazem je vlídná pracovitost a důsledné uplatňování morálních zásad.

„O Vincenci Zahradníkovi vždy věděli odborníci, ale veřejnost ho zná hlavně zásluhou dvou pamětních desek, v Křešicích a Zubrnicích. Vincenc Zahradník rozhodně patří k rodinnému stříbru zdejšího regionu. Stojí za to ho blíže poznávat. Je v něm harmonie i hezký vztah k lidem.

Mám ráda jeho větu: „Vychovávat člověka pro nebe znamená formovat ho jako rozumného, ušlechtilého a šťastného obyvatele Země. Kdo za nic nestojí pro tento svět, hodí se pro onen svět ještě méně," říká Ilona Rožková z Centra Vincence Zahradníka na jeho někdejší faře v Zubrnicích.