„Je to především díky majitelce Erlebachovy boudy, paní Tomáškové. Věnovala  nám 150 000,- Kč! Děkujeme jí za nádherné a pohodové ubytování, skvělou domácí kuchyni a vstřícnost na všech stranách! Děkujeme i všem dalším lidem, kteří dokázali nashromáždit 50 000 Kč a zaplatit tak stravování 30 dětem ze ZŠ Křešice," uvedla Lenka Špittová, ředitelka školy.

Děti z křešické školy v Krkonoších.

Děti z křešické školy v Krkonoších.