Letos některé z nich tuto službu povýšily na zprávy vysílané prostřednictvím mobilního rozhlasu. Například v Litoměřicích tak učinil městský úřad v březnu a rychle nabral přes 600 uživatelů.

„Aktuálně ho využívají obyvatelé, kteří chtějí mít zprávy o čištění ulic a připravovaných rekonstrukcích," zmínil tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Milan Čigáš.

K přechodu na mobilní rozhlas přistoupilo od 1. června nově také zastupitelstvo v Křešicích, kde se během týdne zaregistrovalo v místních částech Křešice, Nučnice, Třeboutice a Zahořany přes 300 obyvatel. Tak velký zájem obyvatel je přisuzován především zájmu být včas informován o blížící se hrozbě vodního živlu.

Křešičtí mají stále v živé paměti povodně z Labe nebo z rozlivu Lučního potoka při přívalových deštích. Informační systém o hrozbě povodní je dobře nastavený a obec může včas realizovat protipovodňová opatření.

„Povodeň přichází po Labi jednou za čas, častější je z rozvodnění Lučního potoka v Zahořanech. Voda ze svahů pod Sedlem přijde rychle, napáchá škody a stejně rychle zmizí. Pro informování obyvatel a potřebnou reakci hrají roli minuty. Cenná jsou nejen měření stavu vody, ale také informovanost od kolegů starostů z obcí na horní části potoka," vysvětluje místostarosta Křešic Michal Mančal.

Zprávy jsou rozesílány jak pouličním rozhlasem, tak po odvysílání i do mobilů. Uživatelé, mezi kterými jsou chalupáři, zahrádkáři a dokonce i rybáři, kteří kempují u řeky v maringotkách a může je zaskočit velká voda, si po registraci na obecním úřadu stáhnou do mobilu aplikaci, jež jim umožňuje získávat nové služby, včetně přijímání e-mailových zpráv.

Mobilní rozhlas, který Křešičtí pořídili z vlastního rozpočtu za zhruba 40 tisíc korun, je schopný rozesílat i namluvené zprávy.

„Pro nás je velmi důležité mít co nejširší škálu užívání, tedy i možnosti cílení zpráv do určitých lokalit i ulic. Zapojili jsme do ní i místní školu a učitelé tak nemusejí zprávy pracně zapisovat žákům do notýsků," dodává Michal Mančal.

Poslední krizové zprávy z křešiského obecního úřadu, ještě prostřednictvím SMS, upozorňovaly v zimě na dosažení 3. povodňového stupně na Lučním potoku při tání sněhu, nebo naopak na hrozbu tvorby náledí. Mobilním rozhlasem lze úspěšně řešit i takové záležitosti, jako byl nález ztracených brýlí, o které se majitel přihlásil během několika hodin.