Chtěli to stihnout ještě do začátku školního roku, stavba se ale o něco zpozdí.

Původně totiž chtěli Křešičtí palčivý problém řešit tím, že by pro stavbu využili povodňové buňky. Od povodní v roce 2002 jich tu měli nejméně osm. „Po jednání se staviteli, projektanty i s výrobci jsme zjistili, že tyto buňky již nesplňují potřebné parametry, ať už jde o tepelné izolace, okna, elektroinstalaci, atd..

Náklady na přestavbu by byly značné, takže jsme dospěli k názoru, že bude lepší a výhodnější pořídit buňky úplně nové, které odpovídají všem normám, takové, jaké jsou nabízeny ke stejnému účelu pro školky i jinde v republice. Tím došlo k posunu termínu,“ vysvětluje schválené rozhodnutí starosta Václav Kovařík .

Dodavatele na dílo za více než 3 milióny korun už Křešičtí mají. „Pátého září by měl dodavatel zahájit výrobu buněk. Chceme být u toho, abychom si mohli vybrat materiály, ze kterých bude provedeno vnitřní vybavení, prostě abychom mohli ovlivnit podobu tohoto díla. Až bude hotovo, převeze se do Křešic, kde bude školka smontována a uvedena do zkušebního provozu. Věřím, že koncem října by mohla být předána a začít sloužit pro 21 dětí,“ dodává starosta.

Místostarosta Ondřeje Štědrý vyřizuje potřebná „razítka“. „Projektovou dokumentaci máme hotovou, máme i většinu vyjádření státních orgánů, hygieny, hasičů, čekáme už jen na vyjádření vodoprávního úřadu. Protože celé Křešice jsou v zátopovém území, tak stavbu musíme umístit tak, aby byla pokud možno přízemím nad záplavovou zónou stoleté vody. Teď se to snažíme doladit a doufejme, že to bude to poslední, co nám chybí a budeme moci vše předat na stavební úřad a cestou veřejnoprávní smlouvy dosáhnout stavebního povolení,“ vysvětluje místostarosta.

Školku postaví v areálu stávající základní a mateřské školy. Bude to mít své výhody, např. kvůli stravování dětí. A nebude to daleko ke sportovní ploše, s jejíž úpravou se postupně počítá. Křešičtí byli i na zkušené, aby viděli, jak taková mobilní školka vypadá.

„Byli jsme v obci Luštěnice, kde ten samý dodavatel, kterého jsme si vybrali, právě dokončil a zkolaudoval školku, kterou slavnostně otevřou už 31. srpna. No a ještě v začátku, kdy jsme o tom uvažovali, to bylo na jaře, jsme navštívili Rychnov u Jablonce, kde školka už úspěšně funguje. Jednoduchá stavba, ale prostředí pro děti velmi příjemné,“ hodnotil poznatky Ondřej Štědrý.

Miroslav Zimmer