„Kraj nás jako vždycky zařízl," konstatoval Vladimír Brchel z občanského sdružení Nové Klapý. To sdružuje obyvatele vilové zástavby vklíněné mezi dálnici, silnici první třídy, železniční trať a průmyslovou zónu.

Právě ekologická zátěž okolních průmyslových staveb a dopravy byla jedním z hlavních argumentů odpůrců, aby se v lokalitě postavilo servisní centrum pro kamiony. S Volvem nesouhlasila ani litoměřická pobočka Krajské hygienické stanice.

„Hygieně chci poděkovat, že za nás bojovala. To se ale nedá konstatovat o lovosické radnici," uvedl Brchel. „Myslím si, že město jen stínovalo. Šlo jim o to, aby centrum bylo postaveno a investor neměl zmařenou investici."

Podle Brchela město mělo lépe chránit zájmy obyvatel. „Přestože Lovosice změnily územní plán, přesto ani podle nového plánu Volvo v dané lokalitě stát nemá. Škoda, že město a radnice nestojí více za obyvateli a podléhá různým zákulisním jednáním."

Deník se telefonicky pokusil kontaktovat lovosickou starostku Lenku Lízlovou, ta však nereagovala.

Kladné stanovisko EIA dal krajský odbor životního prostředí a zemědělství. Ten podle Brchela nereflektoval připomínky. „Myslel jsem si, že když Volvo nesplňuje podmínky, tak to nepovolí. Opět se ukázalo, že kraj vyjde investorovi vstříc a nemyslí na obyvatele dané lokality."

„Souhlasné stanovisko jsme vydali. A to s podmínkami, jejichž naplnění bude kompenzovat případné nepříznivé vlivy na životní prostředí v rámci studie zjištěné jako méně významné," uvedla na dotaz redakce krajská mluvčí Magdalena Hanáčková.

Vladimír Brchel je obecně zklamán z narůstajícího průmyslu v okolí vilových domů. „Buďme objektivní mohlo tam stát ještě něco horšího. Zástavba na Novém Klapý je stále více poškozována a domy jsou znehodnocovány. Všude jsou jen haly, ve kterých zejména nejsou zaměstnáváni místní lidi. Je to boj s větrnými mlýny. Lidé mohou trpět, ale těm nahoře je to jedno. Jde jim jen o vlastní prospěch," konstatoval.

„Třeba město mohlo odkoupit pozemky naproti čerpací stanici a zabránit vzniku nového autovrakoviště a výkupu železa. Neudělalo nic," dodal Brchel z občanského sdružení Nové Klapý.

Podle zástupce investora, resp. zpracovatele posudku, jaký vliv kamionové centrum bude mít na život obyvatel, Václava Obluka je vše v pořádku. Na veřejném projednávání veřejnosti sdělil, že Volvo Truck centrum bude mít na životní prostředí či hlučnost ve městě prakticky nulový účinek. Obluk konstatováním lidi nepřesvědčil.