„Zdlouhavé a složité vykupování pozemků je rizikem. Hrozí podobné problémy jako u jiných silnic,“ přiznala Magdalena Hanáčková, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ten je investorem plánovaných čtyř samostatných staveb na Litoměřicku. První tři mají v dlouhodobém horizontu propojit dálnici D8 s rychlostní silnicí R7 přeložkou komunikace II/246, čtvrtá stavba řeší především obchvat Siřejovic na komunikaci II/247.

Jednotlivé obce dostaly od kraje zadání, aby plánované obchvaty zahrnuly do svých územních plánů. Tím by se naplno rozjely projekční práce a například první etapa obchvatu Libochovic, zahrnující novou komunikaci mezi silnicemi II/247 a II/237, by mohla být už v roce 2013 i realizována.

„Změnili jsme kvůli tomu územní plán města, a dokonce jsme dali souhlas s výkupem pozemků ve vlastnictví města. Jak je to s výkupy pozemků soukromých majitelů, to nevím. Jednotlivé majitele za kraj oslovuje firma AZ Consult,“ řekla starostka Libochovic Jana Holá.

„V Budyni jsme iniciovali u ostatních obcí, aby obchvaty zahrnuly do svých územních plánů. Mám informace, že všechny obecní úřady kromě Koštic to už udělaly,“ sdělil starosta Budyně n. O. Petr Medáček.

Součinnost obcí s krajem potvrdila i mluvčí Magdalena Hanáčková. „Při projektové přípravě se jedná s dotčenými obcemi, které ve spolupráci s projektantem a zástupcem investora, což je Ústecký kraj, zapracovávají požadavky dotčených vlastníků pozemků. Obce pomáhají při projektové přípravě s majetkoprávním vypořádáním.“

Podle starosty Petra Medáčka byli obyvatelé Budyně nad Ohří již seznámeni se záměrem kraje. „Z hlediska územního plánu jsme na výkup připraveni. Plánovanou silnici jsme zahrnuli jako veřejně prospěšnou stavbu. Lidé to s námi hodně projednávali, vlastní výkup si ale zajišťuje kraj sám.“

„Tím, že obec změnu v územním plánu vymezí jako veřejně prospěšnou stavbu a v souladu se stavebním zákonem nechá na katastrálním úřadu zapsat předkupní právo k pozemkům touto stavbou dotčeným, nám to pak velmi usnadní majetkové vypořádání dotčených pozemků,“ dodala Hanáčková.

Komplikovaná situace je v Siřejovicích, kde se rovněž plánuje obchvat, který však s přeložkou silnice II/246, jako spojkou mezi dálnicí D8 a rychlostní komunikací R7, nemá nic společného.

„Příští týden bude veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se tomu budeme věnovat. Na 4. července je naplánováno veřejné projednání změny územního plánu,“ řekl starosta Siřejovic Josef Krejza. „Na plánované trase obchvatu je ale přes 50 vlastníků půdy, takže proces výkupu pozemků může být dlouhý.“