Největší výměru pozemků získal kraj v okrese Litoměřice. Leží v katastrálním území Vlastislav a výměru mají 8 420 metrů čtverečních. „Na převedených pozemcích leží tělesa komunikací III. třídy. Pozemky leží v okrajové nezastavěné části katastrálního území. Současně leží ve IV. zóně ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České středohoří,“ sdělil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

U dalších šesti pozemků v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce nebyl vlastník známý. „Dotazem na příslušné úřady zaměstnanci získali podklady, které potvrdily, že s majetkem nehospodaří žádná organizační složka státu ani státní organizace, a se kterým je tedy příslušný hospodařit náš úřad,“ doplnil Ležatka.

Zbylé pozemky o výměře přes 4 tisíce metrů čtverečních nabyl Ústecký kraj v okrese Teplice. Dva pozemky leží v katastrálním území Dubí u Teplic, další dva v katastrálním území Dubí-Bystřice. Na všech opět stojí silnice III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje a v hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. „Pozemky ležící v katastrálním území Dubí u Teplic byly rovněž v minulosti evidovány u neznámého vlastníka a po prověření nabývacích titulů došlo k přepsání těchto pozemků na ÚZSVM,“ upřesnil Ležatka.