Litoměřické středisko se 150 lidmi evidovalo zatím sedm nemocných na covid a přes 20 lidí v karanténě. Zvládlo nastavit preventivní opatření tak, že se nemoc po zařízeních nerozšířila. Nyní už jsou všichni zdrávi a zpět v práci. Středisko nemá v tuto chvíli žádného covid pozitivního pracovníka ani klienta. „V našem středisku v Krabčicích je situace po téměř třech týdnech od prvního výskytu covidu stabilizovaná, nicméně vážná z pohledu absence pečujícího personálu. Pozitivní je, že klienti se postupně uzdravují a příznaky mizí. Celkově onemocnělo 19 klientů a 13 zaměstnanců. Aktuálně probíhá druhé testování, jde o standardní postup organizovaný krajskými hygieniky, kdy po 14denní karanténě ověřujeme, jestli lidé už mohou zpět do svých pokojů,“ vysvětlil ředitel střediska Aleš Gabrysz.

Práce v obou střediscích zůstává i nadále velmi náročná. Při podezření na onemocnění se okamžitě provádí testování. „Máme nastaveno střídání pracovníků v týmech, abychom vždy měli zálohu, kdyby jedna část musela do karantény. V chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením jsou klienti mimořádně trpěliví a akceptují zákaz návštěv i omezený pohyb,“ popsala ředitelka litoměřického střediska Irena Opočenská.  

„V azylovém domě je práce složitější, protože pro maminky s dětmi jsou opatření spojená s nutností setrvat v domově náročná. V tomto směru musí zaměstnanci pracovat o to víc individuálně s každým klientem a reagovat na každodenní změny a stres. Pracovníci v ambulantních službách a v terénu hodně využívají online komunikace, aby byli v kontaktu s těmi, kteří nyní nedocházejí do služeb,“ dodala.

V Diakonii zejména v jarním období ke zvládnutí epidemie významně pomohli dobrovolníci. V Krabčicích si cení bleskové pomoci studentů, organizované krajským úřadem. „Avšak být pečovatelkou je velmi náročné povolání a není snadné ze dne na den absentující kolegyně zastoupit. Hledáme tedy i nadále dobrovolníky z řad odborné i laické veřejnosti. Vytvořili jsme za tímto účelem facebookovou skupinu, abychom v případě ještě významnějšího výpadku z karanténních důvodů měli odkud čerpat zálohy,“ doplnil Gabrysz.

V Litoměřicích v tuto chvíli nejsou dobrovolníci potřeba, zaměstnanci situaci zvládají. „Potřebujeme neztratit víru, že to zvládneme. A oporu budeme mít v našem okolí. Atmosféru a náladu při poskytování služby by mohly zlepšit třeba online programy pro lidi s mentálním postižením, které by naši klienti mohli využít při trávení volného času,“ přeje si Opočenská.

Obě střediska však potřebují i materiální podporu pro vybavení a modernizaci svých zařízení a pracovišť. Jejich objekty už nestačí pokrýt zvýšené nároky na ubytování a poskytování služeb a péče o klienty. „Proto se Diakonie v Litoměřicích v budoucnu rozšíří o zrekonstruovaný objekt na okraji bývalých kasáren v Kamýcké ulici, z něhož vznikne bezbariérový dům pro dospělé klienty k bydlení i práci. Krabčické středisko získá po rekonstrukci nevyužité fary v Horních Řepčicích prostory pro komunitní bydlení klientů s Alzheimerovou nemocí,“ prozradil mluvčí Diakonie Pavel Hanyš.

Tyto investiční záměry šetrné k životnímu prostředí jsou připravovány s podporou evropských fondů v rámci mezinárodního projektu E-FIX, ale také ve spolupráci se spolkem Ekoport, který pro ně vytvořil crowdfundingovou kampaň. „Jedná se o inovativní způsob financování, kdy se na realizaci projektů podílejí jednotlivci nebo společnosti, a to třeba jen nízkými částkami. Cílem kampaně je zisk prostředků, které umožní mimo jiné zvýšení energetické efektivity a soběstačnosti těchto objektů. V těchto případech se to týká například zateplení budov, jejich vybavení technologiemi pro využití obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely nebo tepelná čerpadla,“ vysvětlila pracovnice centrály Diakonie Zdeňka Sobotová.

Bližší informace, včetně možnosti zapojení do sbírky, jsou k nalezení na stránkách diakonie.cz/prolidi, nebo na www.ekoport.cz.