Stejný problém totiž rekonstrukci městského koupaliště zdržel již dříve. Stavba projektu za 38 milionů korun se kvůli nesrovnalostem v dokumentech teď znovu pozdrží – zhruba o čtvrt roku. Stavební firma přitom částku projektu zvýšila o dalších 14 milionů. Město nesouhlasí.

„V listopadu byla vybraná firma na dodávku technologie – firma Strabag a. s.. Ta si začala zpracovávat své prováděcí dokumentace podle dokumentace zadávací, kterou dostala již zpracovanou firmou Techtex s. r. o.. Když Strabag a. s. po našich urgencích prováděcí dokumentaci ukončil, zjistili jsme, že cenu celého projektu zvýšil o 14 milionů," uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Co je důvodem zvýšení ceny? „Udělali jsme si srovnání zadávací dokumentace s prováděcí dokumentací firmy Strabag a zjistili jsme, že firma některé položky neodůvodněně vyměnila za dražší. I objemy přemísťované zeminy několikanásobně narostly. To vůbec neodpovídá realitě. Je tu však jeden zádrhel – firma tvrdí, že zadávací dokumentace neodpovídá statice," vysvětlil starosta Ryšánek.

V tuto chvíli město Štětí předloženou dokumentaci s neadekvátní částkou vrátilo s tím, že k žádnému navyšování ceny dojít nemůže.  „Zvýšení ceny není možné hned z několika důvodů. Šlo by o porušení soutěže, protože se jedná o veřejnou zakázku. Cena, která byla vysoutěžená, se nedá tak lehce měnit. Město navíc dostalo na projekt dotaci z Evropské unie. Žádáme přepracování," potvrdil starosta. Rekonstrukce Koupaliště teď tedy  stojí. Stavět se nezačalo. Znamená to, že se koupaliště letos ani neotevře. Hotové by mělo být v září, kdy podle starosty nemá smysl jej otevírat.

V případě, že firma Strabag a. s. oprávněně tvrdí, že byla zadávací dokumentace vypracovaná špatně, je potřeba najít toho, kdo je za nastalou situaci odpovědný.

Kdo tedy stojí za průtahy a špatnou dokumentací? Starosta Ryšánek se domnívá, že pokud má Strabag s neodpovídající statikou pravdu, vinu za špatnou dokumentaci nese firma Techtex.

„Prověřujeme, zda jsou námitky ohledně statiky opodstatněné. Prozatím jsme domluvení, že firma Strabag dokumentaci předělá tak, aby odpovídala vysoutěžené ceně.  Základní problém je přitom v té zadávací dokumentaci, která byla původně vypracovaná firmou Techtex," uvedl starosta a dodal:

„Chyba se stala už na začátku, kdy byla zadávací dokumentace špatně vypracovaná a musela se tak už jednou předělávat. Když jsme projekt přebírali prvně, zjistili jsme, že nějaké položky chybí nebo nejsou oceněné. Firma Techtex s námi v tuto chvíli nekomunikuje. Dohodli jsme se, že až budeme znát všechny závady, které v projektové dokumentaci jsou, budeme projekt reklamovat."