Vzpomínka se konala v rámci mezinárodní iniciativy Červená středa, do které se na Litoměřicku připojila také římskokatolická farnost v Sutomi a modlitebním setkáním si ji připomněla i Evangelická církev metodistická v Litoměřicích.

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s oběťmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství.