Přesto na zdejší farnosti ještě neví, zda se podaří shromáždit také finance na opravu zvonu a jeho uchycení. V pátek, kdy byl do věžičky kostela navrácen nalezený tubus s historickými dokumenty, se objevil první přispěvatel.

Dušan Zikmund, řemeslník z Levínských Petrovic přispěl významnou finanční částkou. Přesto farnost nemá celých třicet tisíc na kompletní opravu.

„Vzhledem k tomu že celková obnova zvonu a zvonového zavěšení byla propočítána na 30 000 korun, prosíme další případné dobrovolné dárce, kterým není osud této památky lhostejný, o pomoc,“ řekla s poděkováním mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková.