Na Litoměřicku se k akci připojí římskokatolická farnost v Sutomi, která od 18 do 19 hodin připravila setkání a modlitbu v tamním kostele svatého Petra a Pavla. Ten bude u této příležitosti nasvícen do červena. Právě červené světlo v tomto případě symbolizuje krev trpících pro víru.

Připojí se také kostel Všech svatých v Litoměřicích, který bude červeně nasvícen od 17 do 18 hodin. Lidé budou moci zapálit uvnitř kostela i před ním svíčku a po mši svaté je naplánovaný průvod z kostela k Morovému sloupu na náměstí.

Stavění vánočního stromu na Mírovém náměstí v Litoměřicích, pondělí 22. listopadu
FOTO: Vánoční strom na náměstí už stojí. Slavnostní rozsvícení ale nebude

Červenou středu si v Litoměřicích připomene i Evangelická církev metodistická, která od 17.30 do 18.30 chystá modlitební setkání.

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s oběťmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství.