„Na zapojení budoucích sestřiček či sociálních pracovnic dostávám jen pozitivní ohlasy,“ říká rektor UJEP Martin Balej s tím, že řada dalších vysokoškoláků ze severu Čech pomáhá dobrovolně.

Běžné aktivity na UJEP naprosto utichly. Jste díky tomu méně vytížen?
V tomto roce dokončujeme stavbu za miliardu korun a chystáme stěhování přírodovědecké fakulty a fakulty životního prostředí do kampusu. S tím souvisí spousta starostí, fakturování či realizace veřejných zakázek. Zároveň se do mateřské budovy stěhuje také část pedagogické fakulty z Hoření ulice. Tyto přesuny jsou spojeny se začátkem nového akademického roku. V blízké době budeme zahajovat další dvě rozsáhlé akce: dostavbu budovy fakulty strojního inženýrství v kampusu a výstavbu nové fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice. A do toho přijde koronavirus…

Jak vnímají krizi studenti?
Studentky a studenty bych v první řadě chtěl pochválit a poděkovat jim za jejich přístup. Tato situace zdaleka neznamená jejich předčasné prázdniny, jak by se někomu mylně mohlo zdát. Stejně jako na základních i středních školách i u nás učitelé učí, studenti studují a univerzity fungují. V posledních pár dnech jsem dostal desítky mailů s dotazy, jak mohou studenti pomoci, jak se mohou zapojit do dobrovolnické činnosti. To mě nadchlo. Snažíme se studentům v této nelehké době vyjít v mnoha případech vstříc a společně s děkany fakult jim tuto situaci co nejvíce usnadnit.

Potápěči odemkli řeku Ohře, 2019
Z archivu Deníku: Takto vítali jaro na Litoměřicku milovníci vody

Několikrát jsme psali o zapojení zaměstnanců i studentů UJEP do boje proti koronaviru. Ceníte si jejich nápomocného přístupu?
Jednoznačně mě potěšila reakce studentů a zaměstnanců. Jsem moc rád, že můžeme podat pomocnou ruku a naplnit tím i statut a povinnost univerzity působit jako stabilizační či záchranný maják v severní části Česka. Jak se říká, v nejtěžších chvílích poznáme své přátele, ukazují se charaktery lidí i institucí. A podle evidence toho, jak se naše univerzita zapojuje do řešení situace, jsem pyšný, že jsem z UJEP.

Jednali by podobně vysokoškoláci před 20 lety, kdy jste byl také v jejich řadách?
Jsem si jistý, že dnešní generace, ať už jí říkáme X, Y, Z nebo nově generace alfa, chce pomáhat stejně, jako jsme byli připraveni pomáhat my. Zároveň si uvědomuji, že i oni mají potřebu dobrých vzorů. Osobně jsem měl během studia kolem sebe spoustu skvělých lidí jak na katedře geografie, tak na katedře matematiky. Bylo to moje obrovské štěstí. Jsem přesvědčený, že tito lidé by dnes byli v první řadě pomáhajících a pomoc iniciujících. Dnes jsem rád za to, že kolem sebe vidím jejich nástupce. A není jich rozhodně málo. Na univerzitě mám tu čest pracovat vedle řady skvělých lidí, kteří mohou naplnit právě roli vzoru nejen odborně, ale především lidsky. Děkuji jim za to.

Součástí nouzového stavu je pracovní povinnost pro studenty některých oborů. Kolika těch vašich se to dotklo?
Zákonem byli povoláni k pomoci studenti příslušných zdravotnických a sociálně pedagogických oborů, na UJEP se to týkalo více než šesti stovek studentů. Podle informací z Ústeckého kraje bylo v rámci sociálních a zdravotnických oborů osloveno příkazem hejtmana na 40 studentů UJEP, převážně studentů fakulty zdravotnických studií. Navíc se řada z těch zákonem nepovolaných hlásí k pomoci dobrovolně. Pedagogická fakulta eviduje už více než 30 dobrovolníků, kteří pomáhají zejména s hlídáním dětí zaměstnanců, kteří musí chodit do práce, a dále participují na doučování klientů dětských domovů zřizovaných Ústeckým krajem. Dostávám jen pozitivní ohlasy na zapojení budoucích sestřiček či sociálních pracovnic v institucích, kde je jich potřeba.

Čím teď univerzita žije?
Stírají se rozdíly mezi fakultami. Každý se snaží pomoci. Hned na několika fakultách se šijí roušky, tisknou ochranné štíty nebo zakladače pro tkalouny, přírodověda a fakulta životního prostředí využívají vědecké poznatky o nanozymech a nanotextiliích, aby přispěly k boji proti koronaviru. A během toho probíhá výuka pomocí streamingu. Nenahraditelná je ale výuka v laboratořích a dílnách. Tam děkani počítají s její náhradou během léta.

Ilustrační foto
V Litoměřicích se po víkendu opět může oddávat. Tři obřady zrušili

Jste připraveni na to, že budete na dálku realizovat zkoušky a zápočty, nebo dokonce přijímačky a státnice?
Ano. Nyní se snažíme nastavit takové podmínky přijímacího řízení, státních zkoušek i celkově studia, které budou maximálně vycházet vstříc studentům a zároveň umožní zachovat kvalitativní úroveň našeho vysokoškolského systému.

Výuka na dálku vyžaduje určitou digitální gramotnost. Mají ji lidé z UJEP?
Pro mnoho učitelů je tato doba velkou výzvou. Přes veškeré kurzy a vybavení byli nyní hozeni do vody s tradičním povzbuzením „tak plav“. Na vysoké škole je počítač naprostým základem, technologie taktéž. Je třeba vyřídit maily, načíst on-line vědecké časopisy ve svém oboru, sledovat novinky v našem i zahraničním akademickém světě, připravovat prezentace, třídit vědecké výsledky. IT technologie univerzity k tomu jsou k dispozici už desítky let. Nyní jen prošly zatěžkávací zkouškou, společně s našimi IT pracovníky. A samozřejmě akademiky, kteří musejí sahat k takovým nástrojům, kterých si dříve nemuseli všímat.

Helena Machačová les miluje
Křehké myslivečky? Musí zvládnout stejnou práci jako kolegové muži

Ovlivní koronavirová krize rozpočet univerzity?
Chtěl jsem ve svém druhém funkčním období rektora poděkovat lidem a studentům na univerzitě za to, čeho se nám společně povedlo dosáhnout, chtěl jsem apelovat na děkanku i děkany, aby zvýšili zaměstnancům fakult platy, ale bohužel se ukazuje, že nyní by to nebyl prozíravý krok. Zbývá mi tedy jim jen děkovat.

Univerzita pomáhá proti koronaviru
- Budoucí sestřičky a sociální pracovnice pomáhají v institucích, kde je jich teď potřeba.
- Studentští dobrovolníci šijí roušky, tisknou ochranné štíty a doučují v dětských domovech.
- Vědci z univerzity pracují na řešení ochrany před nákazou novým koronavirem pomocí výzkumu a aplikace nanozymů.
- Univerzitní laboratoře uvolnily chemikálie a vědečtí pracovníci z nich namíchali dezinfekci pro záchranáře.
- Studenti UJEP hlídají děti zaměstnanců univerzity během jejich pracovní doby.