Jeho kompletní oprava v současné době postupně finišuje. Starostka obce Jaroslava Rúfusová přiblížila, že rekonstrukce vyjde přibližně na 4,5 milionu korun. Z toho zhruba dva miliony získaly Velké Žernoseky ze čtyř dotačních titulů.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník„Kulturní dům je v obci hojně využívaný. Konají se tu plesy, zábavy a pronajímáme ho také na svatby. Od oken až po mobiliář v něm bude vše nové, včetně toalet, elektroinstalace, osvětlení i vzduchotechniky. Jediné, co uvnitř ponecháme původní, jsou retro háčky v šatně,“ popsala starostka, která projekt administrativně připravovala celý loňský rok. Samotné stavební práce byly zahájené na začátku ledna a se začátkem léta mají být dokončené.

Nová vzduchotechnika musela být kvůli svým větším rozměrům umístěná do technické místnosti v přístavku. Odvětrávat bude nejen hlavní prostory, ale také toalety a kuchyňku. „Pro celou dobu bude velmi prospěšná, protože bude větrat permanentně. Jakmile systém zjistí jen trochu vlhkosti, hned ji vytáhne,“ vysvětlila Rúfusová.

Mezi další větší projekty, které ve Velkých Žernosekách chystají, patří i oprava střechy kostela svatého Mikuláše, který má obec ve svém majetku. Pozdně gotickou dominantu centra obce loni poškodila vichřice a krupobití. U kostelní věže upadl asi metr a půl římsy a újmu utrpěla i střešní krytina.

Opravu střechy věže zaplatí obecní úřad z pojistného hrazení. A dalších 200 tisíc přispělo také ministerstvo kultury. „Firmu, která opravy provede, jsme už vysoutěžili. Jakmile ji příští měsíc schválí i zastupitelstvo, může být rekonstrukce zahájená,“ sdělila starostka.

V současné době je už kolem věže nainstalované i lešení, které obecnímu úřadu zdarma zapůjčila jedna stavební firma. Důvodem je bezpečnost návštěvníků kostela i přilehlého hřbitova. Poškozené tašky na střeše jsou totiž značně poškozené a při poryvu větru by se mohla některá z nich uvolnit a někoho zranit. Do budoucna je v plánu také oprava pískovcové fasády, do které přes poškozenou střechu zatékalo.

„Rozhodli jsme se, že koronavirovou krizi prostavíme a proinvestujeme,“ poznamenala starostka s tím, že mezi další nedávné a už hotové projekty patří i úprava nájezdu z hlavní silnice do sportovního areálu, kde došlo ke snížení povrchu. Práce tam zahrnuly i přeložku vodovodu ze soukromého pozemku na obecní a odvodnění hlavní budovy, kde mají zázemí fotbalisté a nachází se tam i byt správce areálu.