Podle uzavřené smlouvy o dílo a jejích dodatků byl termínem pro předání stavby 20. prosinec 2018. V tento den předání sice proběhlo, avšak s vadami a nedodělky. Zároveň byl určen termín k jejich odstranění – 15. duben 2019. V tomto termínu také byla provedena kontrola odstranění vad, avšak kašna stále nebyla ve stavu podle projektu. To se opakovalo ještě jednou. Zhotoviteli, firmě Arteso, tak nabíhá smluvní pokuta, kterou bude muset městu Štětí uhradit. „Budeme zároveň tlačit na co nejrychlejší dokončení stavby. Pochopitelně ale budeme požadovat, aby stavba byla dokončena podle smlouvy a projektu,“ uvedl místostarosta města Vladimír Frey.

Podle jednatele společnosti Arteso Zdeňka Novotného zapříčinily zdržení komplikace se subdodavatelem. „Pro naši firmu byla stavba kašny první zakázkou tohoto typu. Oslovili jsme proto pět firem s žádostí o nacenění technologií,“ vysvětlil Zdeněk Novotný.

Na poptávku reagovala pouze jedna firma, se kterou následně navázalo Arteso spolupráci. Během realizace stavby však firma ukončila svou činnost.

Revitalizace prostoru před štětským kinem pokračuje
Nová fontána před kinem ve Štětí už vzniká. Hotovo má být v během října

Stavební firma tak kašnu dokončuje pomocí dalších drobných subdodavatelů, což způsobuje zdržení. „V současné době už máme všechny technologie namontovány. Pokud půjde vše podle plánu, do konce prázdnin proběhne zkouška osvětlení a trysek,“ přislíbil Zdeněk Novotný.

Projekt se týkal i úpravy plochy před vstupem do kina tak, aby se zvýšila bezpečnost a uživatelský komfort celého prostoru. Bylo provedeno osazení prostoru kamennou dlažbou, lavičkami a lampami veřejného osvětlení. Opravou prošly též okolní chodníky napojující se na plochy pro pěší v blízkém okolí. Na základě uzavřené smlouvy je cena plochy u kina ve Štětí včetně kašny 7,2 milionu korun. „Kašna je financována z daru firmy Mondi,“ doplnil starosta Tomáš Ryšánek.

Vizualizace nové kašny před kinem ve ŠtětíZdroj: Město Štětí

Tak má vypadat nová kašna a okolí před kinem ve Štětí.  Vizualizace: Město Štětí

Papírový parník

Diskuze vzbudil vzhled samotné kašny, které dominuje kovová plastika papírového parníku od akademického sochaře Martina Ceplecha. Už v roce 2013 však přišel s nápadem skládaček z papíru štětský grafik a výtvarník František Hejda. Plastika měla být umístěna na kruhovém objezdu u koupaliště, k její realizaci však nakonec nedošlo. Předmětem sporu byl fakt, že se stejný návrh objevil po několika letech znovu, jen na jiném místě a od jiného autora. Město pak iniciovalo schůzku mezi všemi aktéry „sporu“, na které se mělo vše vysvětlit. „Nechtěl jsem vystupovat proti panu sochaři, jen jsem čekal omluvu od jednoho ze zadavatelů. Mrzí mě, že jsem se jí nedočkal,“ komentoval výsledek schůzky pro Zpravodaj města Štětí František Hejda.

Vzhled kašny však budí nevoli i mezi mnoha obyvateli. „Kdo odsouhlasil tu hrůzu v kašně u kina? Myslím si, že vlnky a loďka v podobě dětské skládanky z papíru patří do mateřských škol a ne ke kinu. Už jednu „hrůznou kašnu“ máme u Tesca a teď vyrůstá další? Neměli by se k úpravám veřejných prostorů také vyjadřovat obyvatelé města Štětí?“ zněl jeden komentář. Pisatel v textu naráží na již stojící kašnu v centru města znázorňující nahou dívku padající do vody. I ta se často stává terčem různých vtipálků, kteří ji například oblékají.

Kašna v centru Štětí s takzvanou 'padající dívkou'Zdroj: Město Štětí

Tuto kašnu v centru Štětí mají velmi rádi vtipálci a výtržníci.  Foto: Město Štětí

Hasiči slanili do kašny na Mírovém náměstí v Litoměřicích
FOTO: Do kašny v Litoměřicích neteče nová voda. Pro čerpadlo se slanili hasiči